Spotkanie opłatkowe

Zapraszamy na spotkanie opłatkowe do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości. Sobota 20 grudnia, godzina 16.00. (więcej…)

Światło pośród mroku

Medytacja na wtorek III tyg. Adwentu

«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy” Ten odpowiedział: „Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. » (Mt 21,28-30) (więcej…)

Światło pośród mroku

Medytacja na poniedziałek III tyg. Adwentu

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. (więcej…)

Światło pośród mroku

Medytacja na III niedzielę Adwentu

Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz.

Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. (J 1, 23. 26-27) (więcej…)

Światło pośród mroku

Medytacja na sobotę II tyg. Adwentu

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: „Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. (więcej…)