Spotkać Go w ciszy

A gdyby na chwilę wyłączyć telefon, komputer, telewizor, znajomości, obowiązki… aby poznać siebie na nowo, w ciszy.

(więcej…)

Światło pośród mroku

Medytacja na piątek II tyg. Adwentu

„Jan nie jadł i nie pił (…) Syn Człowieczy je i pije (…)” (por. Mt 11, 18-19) To jeść czy nie jeść? Pić czy nie pić? Nie jeść i nie pić. Nie jedz pokarmu, który zatruwa duszę i umysł. Uważaj na pokarm, który zatruwa serce. (więcej…)

Światło pośród mroku

Medytacja na czwartek II tyg. Adwentu

Jezus powiedział do tłumów: Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. (więcej…)

Coffee Pater Benignus

Niezwykły aromat, niepowtarzalny smak… dzięki nowej serii kawy Pater Benignus.

(więcej…)

Światło pośród mroku

Medytacja na środę II tyg. Adwentu

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. (Mt 11,29)

Wziąć na siebie jarzmo. Kolejne. Jakby było mało tego ciężaru, który już na sobie noszę. (więcej…)