Wieczór wspomnień o Ojcu Benignusie

29 listopada w klasztorze kapucynów oraz w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu odbyły się uroczystości związane z obchodem wieczoru poświęconego Ojcu Benignusowi Janowi Sosnowskiemu, założycielowi OAT.

(więcej…)