Medytacja na wtorek III tyg. Wielkiego Postu

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. (więcej…)

Medytacja na poniedziałek III tyg. Wielkiego Postu...

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. (Łk 4,24)

W synagodze mojego serca czekam na proroka. (więcej…)

Medytacja na III Niedzielę Wielkiego Postu

W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? (więcej…)

Medytacja na sobotę II tyg. Wielkiego Postu

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. (więcej…)

Medytacja na piątek II tyg. Wielkiego Postu

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. (Mt 21,33-43.45-46) (więcej…)