Medytacja na czwartek I tyg. Adwentu

«Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. (więcej…)

Medytacja na środę I tyg. Adwentu

Pan ujrzał dwóch braci (por. Mt 4,18). Spojrzenie Jezusa, które jest przed wezwaniem. Cóż to musi być za spojrzenie, które zna całe moje życie. Pełne miłości, mocy, troski… Ono przenika całe moje życie. Czy to samo spojrzenie towarzyszyło Bogu, który po akcie stworzenia w raju patrzył na człowieka zanurzonego w Nim? (więcej…)

Medytacja na wtorek I tyg. Adwentu

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom (Łk 10,21).

Te słowa dzisiejszej Ewangelii szczególnie brzmią w moim sercu. Dziękować Bogu za to, że coś ukrywa czy też za to, że coś objawia? (więcej…)

Medytacja na poniedziałek I tyg. Adwentu

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. (więcej…)

Medytacja na I Niedzielę Adwentu

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (więcej…)