„Poruszenie Ciała” – warsztaty dla kobiet

W procesie terapii czy też świadomie podejmowanego rozwoju, w pracy nad sobą bardzo ważne jest by mieć odwagę poruszać różne tematy, tłumione uczucia, rozpoznać niezdrowe myślenie. Ważne jest by odważyć się coś powiedzieć o sobie by zobaczyć siebie z innej strony.

Medytacja na czwartek IV tyg. Adwentu

«Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim» (Łk 1,46-47).

Często wiara jest dla mnie kosmosem. Czymś odległym i nieosiągalnym. „Chwalić Pana?” – pytam samego siebie. Za co? Za to, że brakuje mi pieniędzy? (więcej…)

Medytacja na środę IV tyg. Adwentu

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę (Łk 1,39-41). (więcej…)

Medytacja na wtorek IV tyg. Adwentu

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret […] «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga». […] Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» (więcej…)

Medytacja na poniedziałek IV tyg. Adwentu

[…] anioł rzekł do niego: «Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. (więcej…)