Medytacja na IV Niedzielę Adwentu

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak (Mt 1,18a).

Brzmi to jak opowieść w stylu „za górami, za lasami”. Ta historia jest jednak prawdziwa, nie jest bajką. Ewangelista podaje szczegółowy opis – dość niezwykły, pełen zwrotów akcji. (więcej…)

Medytacje o bliskości z rekolekcji adwentowych w OAT...

BLISKOŚĆ rodzi nowe życie albo zamienia istnienie człowieka w koszmar. Jest upragnionym marzeniem samotnych i ciężarem nie do udźwignięcia przez odrzuconych. Budzi w sercu niewypowiedziane tęsknoty lub przeraża we wspomnieniach. Nie ma bardziej twórczej, a zarazem tak destrukcyjnej siły niż ona. (więcej…)

Medytacja na sobotę III tyg. Adwentu

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka. […] Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; (więcej…)

Medytacja na piątek III tyg. Adwentu

Jezus powiedział do Żydów: «Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście na krótki czas radować się jego światłem. (więcej…)

Medytacja na czwartek III tyg. Adwentu

Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Po co wyszliście na pustynię? […] Zobaczyć proroka? Nawet kogoś większego od proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto wysyłam mojego posłańca przed Tobą, aby przygotował Twoją drogę przed Tobą. (więcej…)