Medytacja na środę III tyg. Adwentu

Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» (Łk 7,18b-19).

Ewangelia przedstawia Jana, który oczekiwał na Mesjasza, na nadejście Dnia Pańskiego. (więcej…)

Medytacja na wtorek III tyg. Adwentu

«Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu» (Mt 21,31-32). (więcej…)

Medytacja na poniedziałek III tyg. Adwentu

«Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam». […] Odpowiedzieli […] Jezusowi: «Nie wiemy» (Mt 21,24.27a).

Mogłoby się wydawać, że ten, kto zadaje pytanie, w swoim zamyśle poszukuje prawdy. (więcej…)

Medytacja na III Niedzielę Adwentu

«Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» (Mt 11,3).

Święty Jan Chrzciciel to przewodnik Kościoła na czas Adwentu. Jest największym z proroków, dlatego że na własne oczy zobaczył Tego, którego przyjście zapowiadał. (więcej…)

Medytacja na sobotę II tyg. Adwentu

„Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. (więcej…)