Medytacja na poniedziałek II tyg. Adwentu

A była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać (Łk 5,17).

Program Dwunastu Kroków czy Stopni (dla osób uzależnionych lub ich bliskich) dokonuje się w ludzkim sercu dzięki „Sile większej od nas samych”. Ewangelista mówi o tym, że w Jezusie jest właśnie taka „siła” – moc większa ode mnie. (więcej…)

Medytacja na II Niedzielę Adwentu

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego» (Mt 3,1-2). (więcej…)

Rekolekcje Adwentowe 15-18 grudnia 2016 r.

MARYJA – ZNAK BLISKOŚCI

BLISKOŚĆ rodzi nowe życie albo zamienia istnienie człowieka w koszmar. Jest upragnionym marzeniem samotnych i ciężarem nie do udźwignięcia przez odrzuconych. Budzi w sercu niewypowiedziane tęsknoty lub przeraża we wspomnieniach. (więcej…)

Medytacja na sobotę I tyg. Adwentu

„Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości” (Mt 9,35).

Jezus nawiedza wszystkie miejsca w moim sercu, szczególnie te najbardziej chore i niedoskonałe. (więcej…)

Medytacja na piątek I tyg. Adwentu

„Czy wierzycie, że mogę to uczynić?” (Mt 9,28).

Uwierzyć w miłość? Czy to w ogóle jest możliwe? Tyle faktów, tyle wciąż żywych w mej pamięci wydarzeń przekonuje mnie, żeby nie wierzyć, żeby nie ufać, żeby się chronić. Przemądrzała racjonalność uparcie podpowiada: „Ludzie tylko tak mówią, że kochają”… (więcej…)