Medytacja na poniedziałek IV tyg. Wielkiego Postu

Wiara na słowo

 Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem (J 4,50).

„Idź, syn twój żyje” (J 4,50a) – mówi Jezus do urzędnika. A ten wierzy na słowo. Potem otrzymuje dowód na niezawodność słowa Jezusowego. (więcej…)

Wdzięczni bo trzeźwi

Zapraszamy na koncert 2 kwietnia w niedzielę.

 

Medytacja na IV niedzielę Wielkiego Postu

Brud, który otwiera oczy

 Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. […] splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» (więcej…)

Medytacja na uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Po prostu „tak”

«A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». (więcej…)

Medytacja na piątek III tyg. Wielkiego Postu

 Nie całym sercem

 Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie i zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. (więcej…)