Medytacja na czwartek po Popielcu

Anoreksja uczuć

Potem mówił do wszystkich: «[…] kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?» (Łk 9,23-25). (więcej…)