Medytacja na III niedzielę Adwentu

Wybranie

[…] człowiek posłany przez Boga (J 1,6).

Zatrzymują mnie te słowa, jakże bliska jest mi świadomość bycia posłaną… Jednak bardzo chcę doświadczać każdego dnia, że jestem wybrana, umiłowana, jedyna, a wybór mojej drogi życiowej ma sens. (więcej…)

Medytacja na sobotę II tygodnia Adwentu

Ku wolności

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» On odparł: «[…] Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć» (Mt 17,10-12). (więcej…)

Medytacja na piątek III tygodnia Adwentu

Na krawędzi tego pokolenia

Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci […]»” (Mt 11,16). (więcej…)

Medytacja na czwartek II tygodnia Adwentu

Gwałtem?

«Od czasów Jana Chrzciciela aż do tej pory królestwo niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Natomiast do czasów Jana prorokowali wszyscy Prorocy i Prawo.  (więcej…)

Rekolekcje Adwentowe w OAT 14-17 XII 2017 r.

CZUŁOŚĆ BOGA

Gdy Bóg kieruje do nas Słowo, wraz z nim dotyka nas swoją czułością. Słowo Boże jest nośnikiem Jego czułej obecności. Gdy miłość jest blisko, odczuwamy ją jako czułość. Miłość komunikuje się przez czułość. (więcej…)