48. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

48. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

W niedzielę 15 lutego 2015 roku rozpoczyna się 48. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU. Będzie on przebiegał pod hasłem: „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”.Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczyna się w niedzielę poprzedzającą Wielki Post. To szczególny czas, aby swoją osobistą modlitwą objąć  tych, którzy trwają w różnych nałogach i uzależnieniach.

 

Niedziela, 15 lutego 2015 r.

• Modlitwa o miłość i trzeźwość dla wszystkich polskich rodzin, aby były domowymi Kościołami.

 

Poniedziałek, 16 lutego 2015 r.

• Modlitwa za rodziców, aby wychowywali swoje dzieci w duchu wiary, miłości i trzeźwości.

 

Wtorek, 17 lutego 2015 r.

• Modlitwa za nauczycieli i wychowawców, aby w swojej pracy kierowali się zawsze dobrem dzieci i wychowywali do wolności od uzależnień.

 

Środa, 18 lutego 2015 r.

• Modlitwa za stanowiących prawo i rządzących, aby chronili dzieci przed rozpijaniem i demoralizacją.

 

Czwartek, 19 lutego 2015 r.

• Modlitwa za kapłanów, aby poprzez gorliwą pracę duszpasterską, pomagali dzieciom zachować abstynencję od alkoholu.

 

Piątek, 20 lutego 2015 r.

• Modlitwa za młodzież, aby trwając w trzeźwości, przygotowywała się do pełnienia odpowiedzialnych zadań w społeczeństwie.

 

Sobota, 21 lutego 2015 r.

• Modlitwa za dzieci, aby otoczone troską rodziny, Kościoła i narodu, zachowywały abstynencję od alkoholu.