Spotkanie dla Osób, które wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym.
Zapraszamy!