Czterdzieści siedem medytacji

Czterdzieści siedem medytacji

Ja – świadomy grzesznik

Czterdzieści siedem medytacji utorowało nam drogę ku odkrywaniu własnej grzeszności jako przestrzeni bliskości z Jezusem. Niespełna pięćdziesiąt dni, niespełna pięćdziesiąt fragmentów ewangelicznych, więcej natomiast osobistych zatrzymań nad Słowem, poruszeń serca, których nie trzeba zliczać ani oszacowywać, dla których statystyka nie jest probierzem.

Dziękujemy zarówno autorom tekstów, jak i czytelnikom medytującym nad rozważaniami – wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i współtworzyli z nami wspólnotę wielkopostną. Dziękujemy za obecność – tę cichą i tę uzewnętrznioną w komentarzach. Ufamy, że Pan pozwoli nam kontynuować to dzieło, aby poprzez szukanie w Słowie i poprzez Słowo znajdować Jego samego wciąż na nowo, ożywczo, dynamicznie. Niech tę świeżość niesie każde kolejne spotkanie ze Zmartwychwstałym.

Zespół redakcyjny medytacji wielkopostnych

br. Piotr Wardawy i Anna Kaszubowska