Czterdzieści sześć medytacji o obecności Boga

Czterdzieści sześć medytacji o obecności Boga

O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!» Szukam, o Panie, Twojego oblicza (Ps 27(26),8) – szukaliśmy i znajdowaliśmy Jego oblicze zawsze piękne, przynaglające, życiodajne. W czterdziestu sześciu próbach pisarskich dotknęliśmy oblicza Tego, który JEST.

Dziękujemy Wam, Drodzy Autorzy rozważań. Bóg był obecny w każdym Waszym słowie, opisanym doświadczeniu, wyrażonym uczuciu. W radości i smutku, w trudnym pytaniu i kojącej odpowiedzi, w wątpliwościach i pewności wiary. Szczególnie objawiał się tam, gdzie wydawało się, że najbardziej Go brakuje. Był obecny, ponieważ Wy byliście obecni.

Wyrażamy wdzięczność Wam wszystkim, którzy podjęliście wraz z nami wielkopostną wędrówkę ku Obecności i uobecniliście się – jawnie lub skrycie – podczas wspólnych refleksji. Pozostajemy w drodze. Niech Ten, który nas wyprzedza (por. Mt 28,7), Bóg Żywy, czyni nas co dnia prawdziwie żyjącymi w Nim.

 

Zespół redakcyjny medytacji wielkopostnych

br. Piotr Wardawy i Anna Kaszubowska