Ewangelia o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy…

Ewangelia o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy…

Jezus wyszedł naprzeciw człowiekowi. Nie poniżał, nie zniewalał, stawał w obronie skrzywdzonych przez los i innych ludzi. Jak to spotkanie wygląda dzisiaj? Zapraszamy na wielkopostne rozważania Ewangelii w ramach II edycji inicjatywy OAT-u Jezus nie krzyżuje – Stop przemocy!

Jak Ewangelia może być siłą do zmiany i walki o swoją godność. Jak może dać opamiętanie i dotknąć kamienne serce? Przecież, żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek. (Hbr 4,12-13)

 

Zapraszamy do codziennej medytacji Słowem Bożym, które Kościół podaje na ten szczególny czas. Teksty będą umieszczane na stronie:

www.jezusniekrzyzuje.oatzakroczym.pl

 

Zespół OAT

Plakat_Jezus nie krzyzuje