„Gniew siła niszcząca czy budująca”

„Gniew siła niszcząca czy budująca”

Gniew jest uczuciem, które większości ludziom sprawia sporo kłopotu. Uważają oni to uczucie za niepożądane i złe, którego należy unikać. W związku z tym tłumią przejawy gniewu, co nie jest dobrą strategią jego przeżywania. Tłumiony gniew potrafi ujawnić się w sposób niekontrolowany z dużą siłą i agresją w sytuacjach niepożądanych dla nas. Jak radzić sobie z tym pojawiającym się uczuciem i wykorzystać jego siłę tak by nie niszczyła kontaktów i nie wywoływała poczucia winy ale pomagała w budowaniu dobrych relacji i więzi oraz wspomagała poczucie wartości siebie i innych?
Jeśli przeżywasz takie dylematy i stawiasz sobie takie pytania zachęcamy Cię do udziału w warsztatach: „ Gniew siła niszcząca czy budująca”.

Dla kogo warsztaty

Osoby pragnące rozwijać się w swojej świadomości siebie, w budowaniu dobrych więzi z innymi, szukający rozwiązań zaistniałych trudności w relacjach międzyosobowych.

Osoby współuzależnione i Dorosłe Dzieci Alkoholików, Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych, które pragną zrobić następny krok w swoim rozwoju.

Korzyści jakie można uzyskać poprzez uczestnictwo w warsztatach

  • Zrozumienie znaczenia i roli pojawiającego się uczucia gniewu
  • Rozpoznanie mechanizmów tłumienia gniewu i skutków jego niekontrolowanych wybuchów
  • Rozpoznanie siły gniewu i możliwości wykorzystania tej siły do ochrony własnych granic bez atakowania innych osób
  • Nauczenie się techniki konstruktywnego ujawniania gniewu
  • Spotkanie i dzielenie się doświadczeniem przeżywania gniewu z innymi osobami podejmującymi drogę własnego rozwoju

Prowadząca:

Danuta Dybowska doradca psychologiczny, trener warsztatów psychologicznych, terapeuta

Kiedy: 5-7 stycznia 2018 

Zgłoszenia:

Biuro OAT:
Tel.: (+48) 22-785-22-08 (pon.- pt. godz.08.00-12.00 i 13.00-16.00)
Fax.: (+48) 22-785-23-25
e-mail: oat@kapucyni-wwa.opoka.org.pl
e-mail: oat_xl@wp.pl

danutadybowska@wp.pl    Tel 604 263 879