Jasnogórskie Spotkania

Jasnogórskie Spotkania

W dniach 3-4 czerwca zapraszamy na Jasną Górę uczestników spotkań grup samopomocowych oraz ich rodziny.

Oprócz programu duchowego przewidziane są mitingi AA, Al-Anon, DDA oraz Al-Ateen.

Będziemy tam również razem z Wami 😉  –  Duszpasterze OAT

Temat spotkania: Trzeźwieję, by być lepszym człowiekiem.
Otwarcie Spotkań o godzinie 14.00