Jezus nie krzyżuje – Stop przemocy!

Jezus nie krzyżuje – Stop przemocy!

Jezus nie krzyżuje – Stop przemocy! Jest to nowa inicjatywa dla ludzi trzeźwo myślących, czyli już dziś zapraszamy każdego z Was do wspólnych postanowień podejmowanych w czasie Wielkiego Postu 2014r. W tym szczególnym okresie chcemy obudzić w sobie trzeźwe patrzenie na cierpienie osób doświadczających przemocy.

Nasze doświadczenie pokazuje nam, że wiele osób doświadczających przemocy ma ogromny problem z obroną samych siebie czy swoich bliskich. Bardzo często takim postawom może sprzyjać błędne interpretowanie nauki Kościoła i Słowa Bożego.

Np. słowa „Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Mt 5,39” możemy interpretować, że Jezus nie chce, abyśmy przeciwstawiali się przemocy, a nawet powinniśmy być ulegli i obojętni wobec aktów naruszających dobro człowieka. Taką interpretacją możemy się posłużyć do uzasadniana własnej bierności wobec sytuacji, w których stosowana jest przemoc. A jednak poprawne zrozumienie tego fragmentu Ewangelii wymaga przeciwstawiania się wszelkim przejawom niesprawiedliwości! Sam Jezus uderzony w policzek, nie milczy, nie czeka na drugi cios, ale wyraża Swój sprzeciw, pytając Swojego oprawcę: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz? Mt 18,23

Jezus uczy nas, że nadstawić drugi pliczek nie oznacza w żadnym wypadku bierności i uległości, ale wymaga odwagi i głośnego przeciwstawiania się przemocy.

W ramach akcji Jezus nie krzyżuje – Stop przemocy! przygotowujemy kilka inicjatyw.

Medytacje z mocą – wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu będziemy zamieszczać w Internecie rozważanie Słowa Bożego z Ewangelii przypadającej na dany dzień. Będzie to Medytacja z mocą, aby wspólnie odkrywać moc Słowa, które może napełnić odwagą i mądrością, uzdolniającą nas do przeciwstawiania się aktom przemocy.

Kurso-rekolekcje w pierwszy weekend Wielkiego Postu – kolejna edycja naszych szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień połączonych z duchowością. W czasie tego spotkania chcemy szczególnie zwrócić uwagę na zagadnienie poprawnego rozumienia duchowości chrześcijańskiej, która powinna sprzyjać działaniom podejmowanym na rzecz wychodzenia z alkoholizmu czy współuzależnienia oraz przeciwstawiania się przemocy.

Tematy wykładów, sylwetki prowadzących kurso-rekolekcje 6-9.III.2014r.:

  • Joanna Graniger – Żyć i przetrwać w rodzinie alkoholowej i z innymi dysfunkcjami. Dorosłe dzieci alkoholików i z rodzin dysfunkcyjnych.
  • Jadwiga Kubiak –  Rodzina z problemem alkoholowym. Współuzależnienie.
  • Ks. Tomasz Sztajerwald – Alkoholizm i charakterystyka choroby. Religijne pułapki w myśleniu o uzależnieniach.
  • Bogumiła Doleszczak – Przemoc w rodzinie. Sytuacja osoby doznającej przemocy i formy pomagania.

Kurso-rekolekcje trwają od czwartku do niedzieli, ale jest też możliwość udziału w jednym dniu wykładowym.

Koszt udziału w całym spotkaniu to 190 zł, zaś w jednym dniu wraz z posiłkami 70 zł.

Szczegółowe informacje o kurso-rekolekcjach.

Jezus nie krzyżuje – Stop przemocy! w sieci. Nasza inicjatywa będzie miała również swoje miejsce w Internecie (wejdź na stronę). W ramach strony internetowej będziemy gromadzić materiały poruszające temat odpowiedniego reagowania na przemoc zgodnie z nauką Kościoła. Będą zamieszczane artykuły, dokumenty oraz inne pozycje, których celem będzie wspieranie chrześcijan w odpowiedniej formie przeciwstawiania się przemocy.

Plakat_Jezus nie krzyzuje