Kontakt

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. Ojca Benignusa Jana Sosnowskiego
Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
ul. O. Honorata Koźmińskiego 36
05-170 Zakroczym

NIP: 531-13-30-127

Biuro OAT:
Tel.: (+48) 22-785-22-08 (pon.- środa i piątek  godz.07.30-15.30, czwartek godz. 07.30-18.00,  sobota 13.00 – 18.00)
Fax.: (+48) 22-785-23-25
e-mail: oat@kapucyni-wwa.opoka.org.pl
e-mail: oat_xl@wp.pl

WAŻNE INFORMACJE
dotyczące przedpłat i zapisów uczestników na spotkania przyjmowane przez Biuro OAT oraz innych Organizatorów spotkań (AA, Al-Anon, DDA)

1. Po zgłoszeniu się u Organizatorów danych spotkań należy dokonać wpłaty zadatku (zadatek czyli 125 zł w całości nie podlega zwrotowi) najpóźniej na 21 dni przed planowanym spotkaniem.

2. Na 21 dni przed rozpoczęciem spotkania osoby, które nie uiściły wpłaty zadatku zostają automatycznie skreślone z listy uczestników.

3. Możliwość zwrotu zadatku istnieje jedynie w uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem spotkania.

W tym celu prosimy o niezwłoczny i bezpośredni kontakt z biurem OAT.

Dyrektor OAT

e-mail:  oat.dyrektor@gmail.com

Numery kont Ośrodka:
32 80110008 0030 0300 0332 0001
powyższe konto dotyczy wpłat za prenumeratę, przedpłaty za pobyt itp.
odcinek do druku

05 80110008 0030 0300 0332 0002
z dopiskiem „REMONT” dotyczy wpłat-ofiar na remont starego ośrodka
odcinek do druku


Wyświetl większą mapę