Kurs duszpasterski

Kurs duszpasterski

KURS DUSZPASTERSTWA TRZEŹWOŚCI DLA KSIĘŻY, ALUMNÓW WSD, SIÓSTR I BRACI ZAKONNYCH

Celem spotkania jest przekazanie osobom duchownym podstawowej wiedzy teologicznej, psychologicznej, medycznej i prawnej odnośnie problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem.

Wykłady prowadzą specjaliści z danej dziedziny współpracujący z naszym Ośrodkiem. Przewidziane są również spotkania z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (także duchownymi), które w świetle osobistych, często dramatycznych doświadczeń, powiedzą o mechanizmach choroby alkoholowej i o możliwościach jej przezwyciężania.

Kurs jest organizowany pod patronatem Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski.

.Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT także drogą elektroniczną.

Koszt 190 zł. za każdy stopień.

 

Program

15-19 SIERPNIA – I stopień

Poniedziałek 15.VIII

18.00 – Kolacja

19.00 – Msza Święta pod przewodnictwem bp Tadeusza Bronakowskiego Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

20.00 – Spotkanie zapoznawczo-informacyjne. Modlitwa na zakończenie dnia

Wtorek 16.VIII

07.00 – Msza Święta z Jutrznią

08.00 – Śniadanie

09.15 – WYKŁADY: Prof. Krzysztof Wojcieszek – Alkohol w moim życiu – program profilaktyczny na bazie programu Debata/Korekta

12.30 – Obiad

15.00 – WYKŁADY: Marek Grunwald – Uzależnienie i drogi zdrowienia, 12 Kroków AA

18.00 – Kolacja

19.30 – Nabożeństwo pokutne i adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi.

 Środa 17.VIII

07.00 – Msza Święta z Jutrznią

08.00 – Śniadanie

09.15 – WYKŁADY: Mariusz Moderski – Zjawisko przemocy w rodzinie. Sytuacja psychologiczna

osoby doznającej i stosującej przemoc

12.30 – Obiad

14.15 – Modlitwa przy grobie o. Benignusa i zwiedzanie klasztoru

15.00 – WYKŁADY: dr Olga Olszewska – Interwencja wobec osoby uzależnionej metodą Dialogu Motywującego

18.00 – Kolacja

19.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

20.00 – Michał Koterski – spotkanie z aktorem i filmem „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”

 Czwartek 18.VIII

07.00 – Msza Święta z Jutrznią

08.00 – Śniadanie

09.15 – WYKŁADY: Ks. Tomasz Sztajerwald – Uzależnienia behawioralne – charakterystyka współczesnych form zniewoleń

12.30 – Obiad

15.00 – WYKŁADY: Agnieszka Strzeszewska – Dorosłe Dzieci Alkoholików i z rodzin dysfunkcyjnych – wyrok czy szansa?

18.00 – Kolacja

19.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

20.00 – Spotkanie podsumowujące

 Piątek 19.VIII

07.00 – Msza Święta z Jutrznią

08.00 – Śniadanie, zakończenie

 

22-26 SIERPNIA – II stopień

Poniedziałek 22.VIII

18.00 – Kolacja

19.30 – Msza Święta

20.30 – Spotkanie zapoznawczo-informacyjne. Modlitwa na zakończenie dnia

 Wtorek 23.VIII

07.00 – Msza Święta z Jutrznią

08.00 – Śniadanie

09.15 – WYKŁADY: Duszpasterze z OAT – Kontakt w relacji duszpasterskiej i pomocowej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi

11.15 – WYKŁADY: ks. Zbigniew Kaniecki – formy Duszpasterstwa Trzeźwości

12.30 – Obiad

15.00 – WYKŁADY: Elżbieta Królak – Zjawisko przeniesienia w pracy z osobami z kręgu uzależnienia i współuzależnienia, czyli o zakochaniu w relacji pomocowej

18.00 – Kolacja

20.00 – Spotkanie z Pawłem Koślikiem – człowiekiem, katolikiem, aktorem – w świecie uczuć

Środa 24.VIII

07.00 – Msza Święta z Jutrznią

08.00 – Śniadanie

09.15 – WYKŁADY: dr Piotr Szczukiewicz – Pomoc psychologiczna osobom z problemem

alkoholowym i ich rodzinom, cz. I

12.30 – Obiad

15.00 – WYKŁADY: dr Piotr Szczukiewicz – Pomoc psychologiczna osobom z problemem

alkoholowym i ich rodzinom, cz. II

18.00 – Kolacja

19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi

 Czwartek 25.VIII

07.00 – Msza Święta z Jutrznią Msza Św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp Tadeusza Bronakowskiego

08.00 – Śniadanie

09.15 – WYKŁADY: Prof. Krzysztof Wojcieszek – Czynniki ryzyka i czynniki chroniące. Rozpacz jako pierwotny czynnik ryzyka problemów alkoholowych – wspólnota jako wiodący czynnik chroniący – konsekwencje dla profilaktyki

12.30 – Obiad

15.00 – WYKŁADY: o. Mieczysław – Choroba alkoholowa w życiu kapłana i osoby konsekrowanej. Jak rozpoznać, jak pomóc?

18.00 – Kolacja

19.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

20.00 – Spotkanie podsumowujące

 Piątek 26.VIII

07.30 – Jutrznia

08.00 – Śniadanie

09.00 – Egzaminy

11.00 – Msza Św. na zakończenie kursu

Rozdanie dyplomów, obiad

 

Sylwetki osób prowadzących wykłady i spotkania podczas kursu duszpasterskiego OAT 2016

Prof. Krzysztof Wojcieszek – wykładowca PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży, profilaktyki patologii społecznych, psychologii i pedagogiki w nurcie chrześcijańskim. Autor programów profilaktycznych „Szlaban”, „Noe”, „Korekta” oraz książki „Na początku była rozpacz… Antropologiczne podstawy profilaktyki”. Jest specjalistą w zakresie: uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży; profilaktyki patologii społecznych; psychologii i pedagogiki w nurcie chrześcijańskim.

Marek Grunwald – instruktor terapii uzależnień. Wraz z żoną Bożeną inicjator powstania Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym w Legionowie. Pracuje w poradni uzależnień z pacjentami indywidualnymi i z grupami wsparcia. Komponuje i wykonuje piosenki czerpiąc ze swojego doświadczenia pracy nad własną trzeźwością. Animator kultury abstynenckiej.

Mariusz Moderski – mgr pedagogiki w zakresie pracy socjalnej. Posiada certyfikat PARRPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w którym zajmuje się pracą konsultacyjną, terapeutyczną oraz prowadzeniem szkoleń. Edukator seksualny Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Ukończył dwa stopnie Studium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prowadził szkolenia i warsztaty, m.in. w ramach kampanii „Zły dotyk”, oraz szereg innych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. wieloletni wykładowca SPPwR I stopnia. W 2006 konsultant Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Student indywidualnych zaocznych studiów magisterskich – kierunek Psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Do 2008 pracował w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Praga Południe, do 2010 r. pracownik tego Ośrodka. W latach 2007 – do chwili obecnej w ramach Pogotowia „Niebieska Linia” realizował zadania: stworzenie koncepcji merytorycznej strony www.niebieskalinia.info, działalność edukacyjno-informacyjna zjawiska przemocy w rodzinie, koordynator i administrator bazy danych, prowadził szkolenia i superwizje dla stażystów oraz zespołu Pogotowia, obsługa Infolinii.

Dr Olga Olszewska – jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, psychiatrą dzieci i młodzieży i specjalistą psychiatrii ogólnej. Jest też certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem dydaktykiem terapii poznawczo – behawioralnej (certyfikat terapeuty nr 191; certyfikat superwizora dydaktyka nr 27 Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej), certyfikowanym terapeutą motywującym (certyfikat nr 8 Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej) oraz członkiem Motivational Interviewing Network of Trainers. Przez 16 lat pracowała w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu. Aktualnie prowadzi praktykę lekarską i psychoterapeutyczną w prywatnym gabinecie specjalistycznym oraz szkolenia w dziedzinie terapii poznawczo – behawioralnej, Dialogu Motywującego i zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Prywatnie – matka dwojga studentów, fanka zespołu Mechanicy Szanty, Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i książek Jontana Kellermana.

Michał Koterski – Urodzony w Krakowie. Uczęszczał do XXI LO w Łodzi. Aktor, prezenter telewizyjny, satyryk. Znany z roli w filmach ojca Marka Koterskiego Dzień świra oraz „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, w których grał syna Adama Miauczyńskiego, Sylwka. Znakiem szczególnym tego aktora jest styl gry – artysta nazywa to po prostu „byciem takim, jakim się jest na co dzień”. W Polsacie prowadził program Misiek Koterski Show. Wystąpił w III edycji programu Jak oni śpiewają. Od 5 września do 3 października 2014 brał udział w drugiej emitowanej przez telewizję Polsat edycji programu Dancing with the Stars: Taniec z gwiazdami.

Ks. Tomasz Sztajerwald – ksiądz katolicki, teolog i psycholog, wykładowca psychologii oraz wychowawca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Absolwent Studium Psychoterapii SPCh, od kilku lat współpracuje z poradnią psychologiczną „Dewajtis” w Warszawie. Obecnie doktorant UKSW w zakresie psychologii. Prywatnie i zawodowo interesuje się problemami związanymi z nowymi formami uzależnień (internetoholizm, uzależnienie od hazardu itp.) a także zagadnieniami ze styku duchowości i psychologii.

Agnieszka Strzeszewska – mgr psychologii (UKSW), absolwentka Studiów Podyplomowych Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień.

Ks. Zbigniew Kaniecki – Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości Diecezji Płockiej, proboszcz Parafii Świętego Aleksego w Płocku-Trzepowie w diecezji płockiej. Krzewiciel postaci Sługi Bożego Michała Talbota, nawróconego alkoholika żyjącego w Irlandii w latach 1856-1925.

Elżbieta Królak – zajmuje się terapią osób dorosłych min.: z zaburzeniami emocjonalnymi, ofiarami i sprawcami przemocy, osób uzależnionych, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików, oraz z innymi problemami. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową i małżeńską. Pracuje w orientacji humanistycznej, korzysta też z nurtu terapii poznawczo-behawioralnej i psychologii zorientowanej na proces. Zajmuje się terapią osób uzależnionych, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików. Przez ostatnie 20 lat pracowała w Ośrodku Profilaktyczno-Terapeutycznym „Petra”. W 1999 roku otrzymała certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Odbyła staż w ośrodku Ashley w USA i szkolenie w New Jersey Summer School of Alcohol and Drug Studies. W 1988 roku otrzymała licencję trenera treningu psychologicznego II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W latach 1995-97 szkoliła się w psychologii zorientowanej na proces, obecnie posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Pracy z Procesem do pracy terapeutycznej metodami psychologii procesu pod superwizją. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Pracowała jako trener treningu asertywności w Pracowni Zmiany Zachowań Instytutu Psychologii Zdrowia i w Korporacji Trenerów Asertywności. Prowadziła szkolenia w Studium Terapii Uzależnień, warsztaty psychologiczne w Podyplomowym Studium Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Łódzkim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Pracuje w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

Dr Piotr Szczukiewicz – adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej UMCS, terapeuta w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin. Wicedyrektor Poradni. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym oraz terapią młodzieży i dorosłych. Ukończył wiele szkoleń i staży specjalistycznych m.in. z zakresu logoterapii, terapii Gestalt i terapii eriksonowskiej.

Paweł Koślik – pochodzi ze Zgorzelca. Ukończył Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W latach 2005-2012 był aktorem etatowym w Teatrze Polskim w Warszawie. Często współpracuje ze studentami wydziału reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Od września 2012 r. regularnie występuje w „Kabarecie na koniec świata”. Jest on związany z Laboratorium Dramatu ze swoją sceną Przodownik przy ulicy Olesińskiej w Warszawie. Kabaret ten od 2014 roku stawia swoje pierwsze lecz stanowcze kroki przed kamerami stacji telewizyjnych. Poza teatrem ma spore doświadczenie związane ze „światem” polskich seriali. Epizody w takich tytułach jak „Klan”, „Plebania”, „Na dobre i na złe”, ”Samo życie”. Dużym zainteresowaniem cieszą się jego talenty aktorskie również w świecie telewizyjnych reklam takich marek jak ING, Netia , Theraflu czy Plus. Dbając o rozwój warsztatu jako artysty brał dwukrotnie udział w 10-dniowych warsztatach aktorskich prowadzonych przez Roberta Castl’a. Jest on wysoce cenionym nauczycielem aktorstwa w renomowanym Instytucie Lee Strasberga w Nowym Jorku. W swojej Metodzie połączył materiały teatralne i techniki aktorskie z całego świata z praktyką i teorią Lee Strasberga i Konstantego Stanisławskiego. Od maja 2015 roku bierze udział w intensywnym kursie aktorskim w Laboratorium Meisnera.