Kurso-rekolekcje: 27-30 października

Kurso-rekolekcje: 27-30 października

Zapraszamy na kurso-rekolekcje. Są to spotkania o charakterze szkoleniowo-warsztatowym w czasie których łączymy element profesjonalnej wiedzy z duchowością.

Kurso-rekolekcje skierowane są do:

  • osób zainteresowanych problematyką uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz profilaktyki problemowej
  • wolontariuszy organizacji pozarządowych zajmujących się działaniami pomocowymi
  • osób z kręgu współuzależnienia i z rodzin z problemem alkoholowym
  • wychowawców młodzieży i nauczycieli
  • Bractw Trzeźwości
  • świeckich „apostołów trzeźwości”
  • pracowników socjalnych
  • osób identyfikujących się z grupami samopomocowymi AA, AL-Anon, DDA itp.
  • członków ruchów kościelnych
  • organizacji społecznych promujących idee trzeźwości

Zapisy: biuro OAT

Koszt – 190 zł.

 

Program

Czwartek

18.00 – Kolacja

19.30 – Msza Święta

20.30 – Spotkanie zapoznawczo-informacyjne i modlitwa na zakończenie dnia

Piątek

07.15 – Msza Święta

08.00 – Śniadanie

09.15 – Wykład: Br. Adam Michalski – Wpływ alkoholizmu na życie rodziny.

11.30 – Wykład: Br. Piotr Wardawy – Interwencja kryzysowa wobec osoby uzależnionej.

12.30 – Obiad

15.00 – Wykład: Leszek Forszteter – Uzależnienie i drogi do trzeźwości; 12 Kroków AA.

18.00 – Kolacja

19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością skorzystania ze spowiedzi

Sobota

07.15 – Msza Święta

08.00 – Śniadanie

09.15 – Wykład: Mariusz Moderski – Zjawisko przemocy w rodzinie. Sytuacja psychologiczna osoby doznającej i stosującej przemoc.

12.30 – Obiad

14.00 – Modlitwa przy grobie o. Benignusa i zwiedzanie klasztoru.

15.00 – Wykład: Joanna Graniger – DDA/DDD – dobrze żyć i przetrwać w rodzinie z problemem alkoholowym.

18.00 – Kolacja

19.30 – Spotkanie podsumowujące

Niedziela

07.30 – Modlitwa na rozpoczęcia dnia jutrznia

08.00 – Śniadanie

09.00 – Katecheza: Duchowość ciała jako droga wolności od uzależnień.

10.00 – Msza Święta Gregoriańska w kościele

11.30 – Obiad i zakończenie.