Kurso-rekolekcje

Kurso-rekolekcje

Zapraszamy w dniach 22-25 października na szkolenia z zakresu profilaktyki i form pomocy uzależnionym do OAT.

Zapraszamy do udziału w kurso-rekolekcjach

Zakroczym, 22-25 października 2015 r.

Czym są kurso-rekolekcje?

Są to spotkania o charakterze szkoleniowo-warsztatowym, w czasie których łączy się element profesjonalnej wiedzy z duchowością. Uczestnictwo w kurso-rekolekcjach pozwala zapoznać się z problematyką uzależnień i współuzależnień.

 

Daje lepszą orientację w rodzajach pomocy w poruszanej problematyce oraz sposobach postępowania w kontakcie z osobą uzależnioną czy współuzależnioną. W czasie sesji stawiamy na osobisty rozwój uczestników jako najskuteczniejszą formę zmagania się z trudnościami innych. Czas spędzony w naszej wspólnocie o różnorodnym przekroju społecznym i wiekowym to doświadczenie mocy wsparcia grupowego i łaski Bożej. W naszym podejściu do człowieka nie zapominamy, że człowiek ma ciało i jest ciałem, które czuje i ma swoją duchowość.

 

Kilka myśli o miłości i alkoholizmie:

Alkoholizm jest chorobą, którą najlepiej leczy wymagająca twarda miłość. Twarda miłość oznacza, że ja cię kocham, ale nie pozwalam żeby twój nałóg niszczył moje życie. Musisz ponosić konsekwencje swoich czynów i decyzji. Miłość wymagająca działa tak, aby to osoba, która pije ponosiła główny ciężar konsekwencji swojego nałogu.

W kontakcie z chorobą alkoholową mamy dwa wyjścia: pozwolimy chorobie się rozwijać, albo zaczniemy działać. Jeśli jesteś osobą współuzależnioną możesz zmienić sposób zachowania wobec bliskiej osoby i pośrednio wymusić na niej walkę z piciem, tzn. odbierać jej komfort picia. Zacznij stosować miłość, która wymaga.

Jeśli jesteś zmęczony, czujesz się wypalony, zniechęcony, nie masz pomysłu na pracę z uzależnionymi, czujesz, że cała twoja energia idzie na darmo, masz depresję, masz niechęć do pomagania, czujesz się manipulowany, twoja modlitwa jakby była bezskuteczna zacznij stosować twardą miłość.

Nie walcz z uzależnieniem! Uzależnienie jest chorobą dlatego nie należy z nią „walczyć”, tylko „leczyć”! Chcemy pomagać alkoholikom, rozwiązywać problemy alkoholowe kochając ich i stawiając im twarde wymagania!

Pytania na które dajemy odpowiedzi:

 • Jak rozwijać siebie, aby skutecznie pomagać innym?

 • Dlaczego miłość musi być twarda i jak ją stosować?

 • Jak pracować z młodzieżą i nie unikać stawiania wymagań?

 • Jak radzić sobie z problemem alkoholowym we własnym środowisku?

 • W jaki sposób nie dać się manipulować alkoholikowi, ale mądrze pomagać?

 • Jak wyjść z kręgu współuzależnienia i zacząć rozwijać swoje własne życie?

 • Czy alkoholik w mechanizmach choroby alkoholowej jest w stanie przyjąć właściwie kerygmat wiary?

Kurso-rekolekcje skierowane są do:

 • osób zainteresowanych problematyką uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz profilaktyki problemowej

 • wolontariuszy organizacji pozarządowych zajmujących się działaniami pomocowymi

 • osób z kręgu współuzależnienia i z rodzin z problemem alkoholowym

 • wychowawców młodzieży i nauczycieli

 • Bractw Trzeźwości

 • świeckich „apostołów trzeźwości”

 • pracowników socjalnych

 • osób identyfikujących się z grupami samopomocowymi AA, AL-Anon, DDA itp.

 • członków ruchów kościelnych

 • organizacji społecznych promujących idee trzeźwości

Cele, które sobie stawiamy:

 • pokazać, że alkoholizm ostatecznie prowadzi do chorych (zaburzonych) relacji:

 • rodzinnych sięgających w kolejne pokolenie rodziny

 • społecznych, zawodowych, środowiska życia

 • w relacjach damsko-męskich

 • prowadzi do zaburzenia rozwoju osobistego i w konsekwencji braku satysfakcji
  z własnego życia

 • przerwać łańcuszek chorych więzi prowadzący do śmierci rodziny

 • obudzić potrzebę pracy nad sobą na wszystkich płaszczyznach ludzkiego życia

 • wskazać, jak dojrzale podjąć decyzję o własnej abstynencji

 • przedstawić narzędzia w pracy profilaktycznej z młodzieżą

 • zaangażować się w apostolat trzeźwości, czyli promowanie życia bez wspomagaczy

 • uświadomić, jakie zło mogą wyrządzić alkohol i inne uzależnienia

 • pomóc duszpasterzom w sięganiu do tematyki uzależnienia alkoholowego i jej poszerzaniu

Charakterystyka miejsca:

Spokój, miejsce na osobiste wyciszenie, piękny duży ogród. Przyjazna atmosfera, sprzyjająca refleksji nad własnym życiem. Kaplica do dyspozycji, stała obecność braci kapucynów z możliwością spowiedzi i rozmowy.

OAT – historia ponad czterdzieści lat profilaktyki uzależnień i pomagania ofiarom alkoholizmu

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości jest prowadzony przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej, który posiada długie tradycje w pracy trzeźwościowej. Sam zaś Ośrodek, od ponad czterdziestu już lat, służy wszystkim, którym sprawa trzeźwości naszego Narodu jest droga sercu. Swoje drzwi otwieramy szczególnie tym, którzy cierpią z powodu choroby alkoholowej – własnej lub kogoś bliskiego. Ośrodek nie jest jednostką lecznictwa odwykowego, lecz domem rekolekcyjnym. Dla wielu stał się miejscem odnajdywania drogi do Boga, bądź wprost – Boga… Służą temu dni skupienia i modlitwy AA, Al-Anon, Dorosłych Dziewci Alkoholików, a także rekolekcje dla trzeźwiejących alkoholików oraz dni skupienia dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem. Ośrodek stara się również wypełniać swoje pierwotne zadanie wskazane przez założyciela – o. Benignusa. Zadaniem tym jest praca profilaktyczna. Realizujemy ją poprzez organizowanie tzw. kurso-rekolekcji.

Plan

Czwartek

18.00 – Kolacja

19.30 – Msza Święta

20.30 – Spotkanie zapoznawczo-informacyjne i modlitwa na zakończenie dnia

Piątek

07.00 – Msza Święta

08.00 – Śniadanie

09.15 – WYKŁADY: Ks. Tomasz Sztajerwald – Alkoholizm. Charakterystyka choroby.

12.30 – Obiad

15.00 – WYKŁADY: Joanna Graniger – Dobrze żyć i przetrwać w rodzinie z problemem alkoholowym; DDA/DDD.

18.00 – Kolacja

19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość skorzystania ze spowiedzi

20.30 – Film związany z problematyką kurso-rekolekcji

Sobota

07.00 – Msza Święta

08.00 – Śniadanie

09.15 – WYKŁADY: Ewa Kortes-Pakuszewska Współuzależnienie i interwencja wobec osoby uzależnionej.

12.30 – Obiad

14.30 – Modlitwa przy grobie o. Benignusa

15.00 – WYKŁADY: Mariusz Moderski – Zjawisko przemocy w rodzinie. Sytuacja psychologiczna osoby doznającej i stosującej przemoc

18.00 – Kolacja

19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

20.30 – Spotkanie wieczorne

Niedziela

07.30 – Modlitwa na rozpoczęcia dnia Jutrznia

08.00 – Śniadanie

10.00 – Msza Święta (w kościele)

11.30 – Obiad, zakończenie

Sylwetki wykładowców

Ks. Tomasz Sztajerwald – ksiądz katolicki, teolog i psycholog, wykładowca psychologii oraz wychowawca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Absolwent Studium Psychoterapii SPCh, od kilku lat współpracuje z poradnią psychologiczną „Dewajtis” w Warszawie. Obecnie doktorant UKSW w zakresie psychologii. Prywatnie i zawodowo interesuje się problemami związanymi z nowymi formami uzależnień (internetoholizm, uzależnienie od hazardu itp.) a także zagadnieniami ze styku duchowości i psychologii. 

Joanna Graniger – kierownik Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Socjoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży „Pępek” Fundacji ETOH, mgr pedagogiki – Ukończone Studia Wyższe Magisterskie na Wydziale Pedagogiki UW, Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia, Od 2004r. trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Ukończony Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym, Kurs Pomoc Psychologiczna Dzieciom i Młodzieży mających Doświadczenia Traumatyczne prowadzone przez „lekarzy bez granic” z ramienia PTP. Współpracownik PARPA oraz Instytutu Psychologii Zdrowia, kierownik i realizator Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Fundacji ETOH. Prowadzący zajęcia na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Pedagogium” w Warszawie. Konsultant Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ukończone 2 lata Szkoły Psychoterapii Behawioralno – Poznawczej CBT w Warszawie.

Mgr Ewa Kortes-Pakuszewska – psycholog kliniczny, ukończyła studia podyplomowe psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie pracuje Poradni Zdrowia Psychicznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Ciechanowie, w Poradni Leczenia Uzależnień w Ciechanowie, gdzie prowadzi terapię indywidualna i grupową. Jest także inicjatorką punktu konsultacyjnego Informacji Kryzysowej Stowarzyszenia „Razem”. Punkt Informacji Kryzysowej prowadzony jest na zasadzie wolontariatu. Pracujący tam lekarze i prawnicy nie otrzymują za swoją pracę żadnego wynagrodzenia.

Mariusz Moderski – mgr pedagogiki w zakresie pracy socjalnej. Posiada certyfikat PARRPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w którym zajmuje się pracą konsultacyjną, terapeutyczną oraz prowadzeniem szkoleń. Edukator seksualny Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Ukończył dwa stopnie Studium Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prowadził szkolenia i warsztaty, m.in. w ramach kampanii „Zły dotyk”, oraz szereg innych szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. wieloletni wykładowca SPPwR I stopnia. W 2006 konsultant Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Student indywidualnych zaocznych studiów magisterskich – kierunek Psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Do 2008 pracował w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Praga Południe, do 2010 r. pracownik tego Ośrodka. W latach 2007 – do chwili obecnej w ramach Pogotowia „Niebieska Linia” realizował zadania: stworzenie koncepcji merytorycznej strony www.niebieskalinia.info, działalność edukacyjno-informacyjna zjawiska przemocy w rodzinie, koordynator i administrator bazy danych, prowadził szkolenia i superwizje dla stażystów oraz zespołu Pogotowia, obsługa Infolinii.