Medytacja na piątek III tygodnia Wielkiego Postu

Medytacja na piątek III tygodnia Wielkiego Postu

Najważniejsze

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych» (Mk 12,28b-31).

Jezus jest już w Jerozolimie. Przybywa na Paschę – będzie to Jego Pascha. Według relacji św. Marka wjeżdża uroczyście do Miasta Świętego (por. Mk 11,1-11) i często przebywa w świątyni. Dzisiejszy dialog Jezusa i uczonego w Piśmie jest jednym z kilku, które wybrzmiewają, zanim Jezus zostanie ukrzyżowany. Uczonego w Piśmie poprzedzają saduceusze pytający o zmartwychwstanie (por. Mk 12,18-27). Przysłuchujący się tej rozmowie żydowski rabbi decyduje się podejść do Jezusa.

Uczony w Piśmie zadaje Jezusowi pytanie. Święty Marek nie mówi nic o wystawianiu Go na próbę. Jednak ewangeliści Mateusz i Łukasz piszą, że pytający chce pochwycić Jezusa w mowie (por. Mt 22,34-40, Łk 10,25-28). Nawet jeśli intencje uczonego nie są czyste, Jezus udziela konkretnej odpowiedzi; i to na kilka dni przed swoją Męką i Zmartwychwstaniem. Podaje najważniejsze przykazanie – miłości Boga i bliźniego. Niebawem je potwierdzi. Nie kończy na słowach, złoży samego siebie w ofierze. Jak uzasadnia uczony w Piśmie: «miłować znaczy o wiele więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary» (por. Mk 12,33). Jezus znosi je mocą ofiary z samego siebie, ponieważ miłość to doskonałe wypełnienie Prawa. Właśnie dlatego Jego rozmówca, który rozumnie odpowiedział, słyszy z ust Chrystusa: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego» (por. Mk 12,34a). Królestwa, które jest pośród nas i uobecnia się poprzez miłość.

Słuchaj Izraelu! Shema Israel! Oto Twój Bóg idzie wypełnić prawo miłości. Jezu, proszę, by Twoją mocą obietnica «będziesz miłował» dokonała się w moim życiu. Spełnij swoje słowo. Amen.

Tomasz Weresa