Medytacje wielkopostne z OAT-em

Medytacje wielkopostne z OAT-em

Obecność Boga

Zapraszamy naszych przyjaciół, sympatyków Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości oraz osoby świadomie podejmujące rozwój osobisty do wspólnego przeżycia Wielkiego Postu. Codziennie na stronie internetowej Ośrodka będziemy publikować medytacje do ewangelii z dnia pisane przez braci kapucynów i naszych przyjaciół, którzy podzielą się własnym doświadczeniem wiary na kanwie Słowa Bożego.

W tegorocznej edycji medytacji wielkopostnych zapraszamy do odkrywania uważnej świadomości obecności Boga.

Post dla obecności

Post zaprasza do wyjścia na pustynię. Otwiera oczy na ból nieobecności. Pozwala dotknąć niewystarczalności rzeczy. Zrzuca zasłonę powierzchownych relacji i wprowadza do zmierzenia się z ciężarem samotności. Podczas postu wypuszczamy z rąk pustkę, aby pochwycić żywą obecność Boga, który na pustyni objawia się jako istnienie, obecność.

Tęsknota za obecnością

Bóg w Słowie Bożym przyciąga nas do siebie. Uwodzi nas ludzkimi więzami i przyciąga obietnicami zjednoczenia. Żadna rzecz, żadne doznanie, przeżycie ani bogactwo nie zaspokoi pragnienia doświadczenia autentycznej obecności drugiej osoby. Podejmijmy post od tego, co nie jest obecnością i do obecności nie prowadzi. Rozpalmy w sobie ogień tęsknoty za żywą obecnością Boga i drugiego człowieka w naszym życiu. Odsuńmy się od rzeczy, aby zauważyć uobecnianie się osób.

Zapraszamy do odnajdywania realnej obecności Boga w tekście Ewangelii na każdy dzień Wielkiego Postu. Niech to będzie czas pełen obecności Boga i drugiego człowieka.