Na Święta Narodzenia Pańskiego

Na Święta Narodzenia Pańskiego

Z zadziwieniem pochylamy się nad wydarzeniami sprzed 2000 lat, gdy Siła Wyższa okazała Swoją bezsilność. Od poczęcia i narodzenia poddała się prawom ludzkiego życia i w najbardziej bezbronnej istocie Nowonarodzoego powierzyła się niedoskonałej ludzkiej miłości.

Wdzięczni za cud z Betlejem wszystkim naszym przyjaciołom, dobroczyńcom, uczestnikom dni skupień oraz wszystkim ludziom dobrej woli na czas Świąt Narodzenia Pańskiego życzymy głębokiej i trwałej pogody ducha płynącej z kontemplacji Bożej Miłości objawiającej się w kruchości ludzkiego życia.

 Duszpasterze Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości