Nie piję za jego zdrowie

Nie piję za jego zdrowie

Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) często oznacza wyrok dla dziecka. Upośledzenie wzrostu, dysmorfie twarzy czy trwałe uszkodzenie mózgu dziecka to tylko nieliczne skutki picia alkoholu przez kobiety w ciąży.

FAS (ang. Fetal Alcohol Syndrome)

To zespół zaburzeń pojawiających się u dzieci, jako skutek narażenia ich na toksyczne działanie alkoholu w życiu płodowym. Zaburzenia te dotyczą wad wrodzonych, somatycznych oraz neurologicznych. Po raz pierwszy FAS został opisany w 1973 roku. FAS jest jednostką chorobową i każdy lekarz ma uprawnienia do postawienia diagnozy.

Objawy:

Cechy morfologiczne1 (w zakresie budowy ciała u dzieci z FAS)

  • Niski wzrost i małogłowie. Małorosłość związana jest z wpływem alkoholu na rozwijający się płód, niedożywieniem matki, skorelowana z jej nikotynizmem. Szczególnie picie alkoholu w ostatnim trymestrze ciąży powoduje opisane tu cechy. Niska waga urodzeniowa i małe wymiary ciała pozostają u większości dzieci cechą charakterystyczną na całe życie.

Dysmorfie – twarzy. Zaliczamy tu następujące cechy

Oczy osadzone są szeroko, tak, że nasada nosa robi wrażenie bardzo szerokiej

Szpary powiekowe są skrócone poprzez występowanie zmarszczki nakątnej

Nos najczęściej jest krótki i zadarty

Rynienka podnosowa słabo zaznaczona lub jej brak

Górna warga bardzo cienka

Odległość między nozdrzami a górną wargą wyraźnie dłuższa

Podbródek i broda niewielkie

Uszy nisko osadzone – małżowiny często zniekształcone

Twarz dość płaska, szeroka

 

Wszystkie wymienione cechy mają tendencję u części dzieci do stopniowego „zanikania”, ale u około połowy pozostają przez całe życie. Dla rozpoznania FAS potrzeba stwierdzenia przynajmniej dwóch wyraźnych cech z wyżej wymienionej listy. Tak opisana twarz przeciętnego dziecka z FAS „wygląda dość orientalnie:, bywa, że owłosienie skóry głowy, brwi i rzęsy są obfitsze niż przeciętnie, taka uroda jest odbierana jako interesująca.

Ogólna budowa ciałaiski wzrost i niska waga powodują, że osoby z FAS sprawiają wrażenie „kruchych i słabych”. Dzieci te rosną bardzo powoli, nawet przy dobrym odżywieniu i środowisku. Szczupłość kończyn oraz wrodzone wady układu kostno-mięśniowego powodują występowanie następujących dysfunkcji:

łatwe i szybkie męczenie się

słaba koordynacja w zakresie motoryki dużej i małej

zaburzenia czucia głębokiego oraz proprioceptywnego powodują swoista niezdarność ruchową, ruchy kanciaste, bywa, że chodzą „głośno tupiąc lub szurając”, chodzenie rozpoczynają z opóźnieniem, osłabiona równowaga i koordynacja mięśniowa powodują unikanie podejmowania wysiłków i prac wymagających precyzyjnego wykonania

znaczne problemy w zakresie słyszenia, opóźniona zdolność mówienia, jednak język ekspresyjny, lepszy niż język recepcyjny, płynność słowna maskuje słabą jakość rozumienia mowy innych

zaburzenia percepcji wzrokowej, zmniejszone pole widzenia peryferyjnego, trudności w interpretowaniu bodźców wzrokowych, obniżona koordynacja oko-ręka

niepewność przy przenoszeniu przedmiotów

inne anomalie rozwojowe dotyczą budowy takich narządów jak: serce, wątroba, nerki, narządy płciowe

więcej informacji na stronie:  ciazabezalkoholu.pl

oraz stowarzyszeniefidesetratio.pl

projekt graficzny plakatu: Aneta Kosin

Mamo nie pij za moje zdrowie