Nowe stawki opłat

Nowe stawki opłat

Drodzy Przyjaciele Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.

 

W zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej, nawet my musimy się dostosować do istniejących realiów.

Chcielibyśmy, aby nasz Ośrodek w dalszym ciągu służył Wam i Waszym Rodzinom w doskonaleniu siebie, poprzez wybór życia w trzeźwości i prawdziwej wolności. Zostaliśmy jednak zmuszeni do podniesienia kosztów naszych spotkań, aby zagwarantować stabilne funkcjonowanie Ośrodka. Ceny energii, zatrudnienia pracowników, żywności, wywozu śmieci czy choćby pralni, nie pozwalają nam pozostać na tym samym poziomie ekonomicznym jak to było dotychczas.Od marca tego roku nowe stawki za spotkania będą oscylowały wokół 300 zł. Chodzi tu o spotkania   trzeźwiejących alkoholików, osób współuzależnionych i dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Mamy nadzieję, że wysokość opłat za spotkania w naszym Ośrodku nie będzie dla nikogo z Was przeszkodą. Zachęcamy jednocześnie do współpracy z gminami Waszych miast, gdzie możecie uzyskać dofinansowanie z Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. My możemy wtedy wystawić faktury potwierdzające uczestnictwo w spotkaniach.

Z nadzieją na lepsze jutro, niech Wam Bóg błogosławi.

Z należnym szacunkiem

Br. Mariusz Zacharkiewicz OFMCap, Dyrektor Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.