Nowy numer „Trzeźwymi Bądźcie”

Nowy numer „Trzeźwymi Bądźcie”

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru dwumiesięcznika „Trzeźwymi Bądźcie”. Temat numeru – ora et labora – módl się i pracuj… czyli jak po wakacjach wracać do pracy.

.

.

.

W jednym tempie z przyrodą w czasie wakacji i urlopów korzystaliśmy

z błogosławieństwa Bożego. Wszyscy wraz z całym stworzeniem mieliśmy szansę

zanurzyć się w promieniach słońca – jak w miłości Stwórcy; mieliśmy okazję

korzystania z dobrych owoców pracy ludzkiej; owoców, które nabrały boskich

rumieńców. I mam głęboką nadzieję, że wszyscy mamy taką Bożą opaleniznę

serca.

Teraz, kiedy coraz bardziej „przechyla się ku jesieni ziemia”, możemy

znów zająć się pracą wewnętrzną; rozwojem duchowym, ukorzenianiem się w

Bogu, ale i pracą swoich rąk. Możemy „opatrzyć swoje lampy” wiary, by żadna

ciemność nie pochłonęła ich światła, jakie w sobie mamy. To światło, ten skarb

„nosimy, bowiem w naczyniach glinianych”. Dlatego trzeba nam się o nie

troszczyć.

Ora et labora – módl się i pracuj – ta monastyczna maksyma

św. Benedykta z Nursji, założyciela zakonu benedyktynów, stała się tematem tego

numeru TB. Zachęcajmy siebie nawzajem, by na nowo wziąć się do pracy

i modlitwy. Nie róbmy jednak tego sami, lecz prośmy o wsparcie Stwórcę,

który jako gwarant porządku rzeczy, ma plan, jak to zrobić. Nie bójmy się pozornych

porażek naszego działania, gdyż Pan często chce zaangażować kogoś

jeszcze w powierzoną nam pracę, w to samo dzieło.

Włączmy się zatem w tworzenie miłości i dobra w naszym życiu.

Bogu wierni, będziemy gotowi przyjąć każdą Jego radę i wsparcie, żeby czegoś

nie popsuć, nie zaniedbać lub nie przedobrzyć. Dlatego przed pracą w modlitwie

prośmy Go, abyśmy byli twórczy, a w medytacji Jego Słowa staniemy się gotowi

do zmiany i nabierzemy siły.

Z tym numerem rozpoczynamy pracę nad trzema krokami ze

św. Franciszkiem. Chcemy podzielić się z Wami, Drodzy Czytelnicy, naszym

doświadczeniem życia w duchowości tego świętego. Już teraz prosimy o owoce

tego trójkroku w modlitwie franciszkańskiej.

MODLITWA FRANCISZKAŃSKA

Dobry Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju.

Spraw, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść.

Dozwól nieść wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda.

Spraw, abyśmy siali jedność tam, gdzie panuje zwątpienie.

Dozwól nieść nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz.

Spraw, abyśmy nieśli światło tam, gdzie panują ciemności.

Dozwól nieść radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać.

Nie tyle szukać zrozumienia, co innych rozumieć.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać miłości, co innych miłować.

Albowiem dając, otrzymujemy, wybaczając, zyskujemy przebaczenie.

A umierając, rodzimy się do nowego życia.

Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

Adam Michalski OFMCap,

redaktor naczelny

.

.

Nr 5 (157) wrzesień/październik 2014, cena 7,50 zł.

W numerze:

Głosy z rodziny:

Porażka to nie koniec świata – Jaga

Słów kilka o dobrym wychowaniu – Ewa

Kto przychodzi do pracy pół godziny wcześniej? – Justyna

Nie pij – jak to łatwo powiedzieć?  – Witold Skrzypczyk

Sprzeciw przeciw przemocy:

Nie daj sobie dołożyć – Joanna Greniger

Goście numeru:

Jak żyć, żeby być wolnym? – Z Piotrem i Jackiem, rekolekcjonistami, założycielami Fundacji Wyrwani z Niewoli, rozmawiają bracia Piotr Wardawy i Piotr Hejno

Oferta – Dorota, Iwona, Bartek, Piotr

Pedagogia pragnień – ks. Marek Dziewiecki

Uświęć każdą godzinę dnia – Agnieszka Król

Nasi duszpasterze:

Aby zapalać innych, trzeba samemu płonąć – ks. Bogusław Głodowski

Czy mogę modlić się o pieniądze? – br. Piotr Wardawy

Praca to nie tylko kasa – br. Piotr Hejno

Medytacje:

Trzy kroki ze św. Franciszkiem. Krok pierwszy: przemiana serca – s. Anna Czajkowska, s. Irena Złotkowska

Czuwanie z „najgorętszej” porze dnia – br. Michał Deja

Warto wiedzieć:

Polska młodzież – Artur Malczewski

Śladami Mateusza Talbota – Adam Matyszewski

Nasze prawy:

Kształtem miłości jest piękno

Przeszli metamorfozę

Wesele wesel 2014

Modlitwa o trzeźwość na Jasnej Górze

Kalendarium spotkań w OAT

Zachęcamy do lektury.

Informacje o PRENUMERACIE

 

TB-5-Okładkamini