Recent Comments
  • DanusiaDDA: Witajcie Bracia (i Siostry też) Zakroczymiacy! Proszę Was o ...
  • admin: Pax! 13 listopad. Do zobaczenia!...
  • marta: Hej braciszkowie, Chciałam zapytać kiedy teraz w listopa...
  • Ania: Szczęść Boze. Mam prośbę. Poniewaz pogubiłam kontakty,a bar...
  • Marta: Hej braciszkowie :-) Czy wiadomo kiedy jest katecheza w T...
  • Marta: Szczęść Boże, Dziś jest katecheza w Tłuszczu, dobrze pamięt...

Medytacja na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny...

«Nie bój się, znalazłaś łaskę u Boga!» (Łk 1,30).

Jeśli w dzisiejszą uroczystość wybierzesz się do kościoła, usłyszysz jako pierwsze czytanie fragment z pierwszej księgi Pisma Świętego, czyli z Księgi Rodzaju, mówiący o sytuacji Adama i Ewy zaraz po grzechu nieposłuszeństwa i odrzucenia panowania Boga, zwanym grzechem pierworodnym. (więcej…)

Medytacja na środę II tyg. Adwentu

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28-30).

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy”, więc i ja. Jezus nie wyłącza nikogo. Przeciwnie, wskazuje mi, że chce przyjąć każdego, stąd i mnie. (więcej…)

Spotkanie Opłatkowe 2016

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości zaprasza na spotkanie opłatkowe w najbliższą sobotę (10 grudnia) na godzinę 16.00 a następnie o 19.30 Msza święta. Bądźmy razem tego dnia! Do zobaczenia!

Medytacja na wtorek II tyg. Adwentu

Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie (Iz 40,11).

«Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała?» (Mt 18,12). (więcej…)

Medytacja na poniedziałek II tyg. Adwentu

A była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać (Łk 5,17).

Program Dwunastu Kroków czy Stopni (dla osób uzależnionych lub ich bliskich) dokonuje się w ludzkim sercu dzięki „Sile większej od nas samych”. Ewangelista mówi o tym, że w Jezusie jest właśnie taka „siła” – moc większa ode mnie. (więcej…)

Medytacja na II Niedzielę Adwentu

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego» (Mt 3,1-2). (więcej…)

Rekolekcje Adwentowe 15-18 grudnia 2016 r.

MARYJA – ZNAK BLISKOŚCI

BLISKOŚĆ rodzi nowe życie albo zamienia istnienie człowieka w koszmar. Jest upragnionym marzeniem samotnych i ciężarem nie do udźwignięcia przez odrzuconych. Budzi w sercu niewypowiedziane tęsknoty lub przeraża we wspomnieniach. (więcej…)

Medytacja na sobotę I tyg. Adwentu

„Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości” (Mt 9,35).

Jezus nawiedza wszystkie miejsca w moim sercu, szczególnie te najbardziej chore i niedoskonałe. (więcej…)

Medytacja na piątek I tyg. Adwentu

„Czy wierzycie, że mogę to uczynić?” (Mt 9,28).

Uwierzyć w miłość? Czy to w ogóle jest możliwe? Tyle faktów, tyle wciąż żywych w mej pamięci wydarzeń przekonuje mnie, żeby nie wierzyć, żeby nie ufać, żeby się chronić. Przemądrzała racjonalność uparcie podpowiada: „Ludzie tylko tak mówią, że kochają”… (więcej…)

Medytacja na czwartek I tyg. Adwentu

«Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. (więcej…)

Medytacja na środę I tyg. Adwentu

Pan ujrzał dwóch braci (por. Mt 4,18). Spojrzenie Jezusa, które jest przed wezwaniem. Cóż to musi być za spojrzenie, które zna całe moje życie. Pełne miłości, mocy, troski… Ono przenika całe moje życie. Czy to samo spojrzenie towarzyszyło Bogu, który po akcie stworzenia w raju patrzył na człowieka zanurzonego w Nim? (więcej…)

Medytacja na wtorek I tyg. Adwentu

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom (Łk 10,21).

Te słowa dzisiejszej Ewangelii szczególnie brzmią w moim sercu. Dziękować Bogu za to, że coś ukrywa czy też za to, że coś objawia? (więcej…)

Medytacja na poniedziałek I tyg. Adwentu

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. (więcej…)

Strona 11 z 40« Pierwsza...910111213...203040...Ostatnia »