Recent Comments
  • Magda: Szczęść Boże. Mam prośbę. Mam brata Krzysztofa, który bardz...
  • DanusiaDDA: Witajcie Bracia (i Siostry też) Zakroczymiacy! Proszę Was o ...
  • admin: Pax! 13 listopad. Do zobaczenia!...
  • marta: Hej braciszkowie, Chciałam zapytać kiedy teraz w listopa...
  • Ania: Szczęść Boze. Mam prośbę. Poniewaz pogubiłam kontakty,a bar...
  • Marta: Hej braciszkowie :-) Czy wiadomo kiedy jest katecheza w T...

Medytacja na sobotę V tygodnia Wielkiego Postu

Głos nadziei

Tego więc dnia postanowili Go zabić. Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha żydowska (J 11,53-55). (więcej…)

Rekolekcje dla kobiet 5 – 8 IV 2018 r.

Kobieta skarbem Kościoła

 Kościół potrzebuje kobiet

Temat rekolekcji „Kobieta skarbem Kościoła” zrodził się w głowach duszpasterzy. Dlaczego ta informacja otwiera to wprowadzenie? (więcej…)

Medytacja na piątek V tygodnia Wielkiego Postu

Jestem Bogiem

Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście?» (J 10,34).

Kolejny dzień. Z trudem podnoszę się z łóżka. Wewnętrznie liczę na to, że ktoś odwoła zajęcia i będę mogła się zabunkrować w pokoju. (więcej…)

Medytacja na czwartek V tygodnia Wielkiego Postu

Nie znam Boga! 

[…] wy mówicie: «Jest naszym Bogiem», ale wy Go nie znacie […] (J 8,54-55).

Po kilkunastu latach przeżytych w zakonie nadszedł czas wielkich rozczarowań i wielkiego gniewu. (więcej…)

Medytacja na środę V tygodnia Wielkiego Postu

Moja nadzieja

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». (J 8,31-32). (więcej…)

Rekolekcje Wielkopostne w OAT Zakroczym 22-25 marca 2018...

Rekolekcje kończą się Niedzielą Palmową Męki Pańskiej gdzie wtapiają się w tajemnicę męki Jezusa. W umęczeniu Jezusa zobaczymy jak wiele jesteśmy warci w Jego oczach, skoro tyle dla nas przecierpiał. Zobaczymy też powody Jego okrutnej męki, które są złożone w naszym podzielonym sercu. Wiele z nich jest subtelnie ukrytych i dla nas nierozpoznawalnych.  (więcej…)

Medytacja na wtorek V tygodnia Wielkiego Postu

Wiara

Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach waszych (J 8,24).

Początkowo słowa Jezusa odebrałam jako groźbę. Przestraszyłam się. (więcej…)

Medytacja na uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny...

Czemu mnie szukasz?

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy Jezus miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. (więcej…)

Medytacja na V niedzielę Wielkiego Postu

Ujrzeć Jezusa

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa».  (więcej…)

Medytacja na sobotę IV tygodnia Wielkiego Postu

Jestem obecna, kiedy jestem sobą

I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. […] I rozeszli się – każdy do swego domu (J 7,43.53). (więcej…)

Medytacja na piątek IV tygodnia Wielkiego Postu

Chińskie fabryki

«I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest tylko Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał» (J 7,28-29). (więcej…)

Medytacja na czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu

Zarzuty

«Zgłębiacie Pisma, gdyż uważacie, że dzięki nim będziecie mieć życie wieczne. […] Znam was i wiem, że nie w was miłości Boga. […] Jakże wy możecie stać się wierzącymi, skoro zabiegacie o wzajemne uznanie, a nie szukacie go u jedynego Boga» (J 5,39a.42.44). (więcej…)

Medytacja na środę IV tygodnia Wielkiego Postu

Odzyskałam Ojca, odzyskałam siebie

Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: «Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam». Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. (więcej…)

Strona 2 z 4412345...102030...Ostatnia »