Recent Comments
  • Magda: Szczęść Boże. Mam prośbę. Mam brata Krzysztofa, który bardz...
  • DanusiaDDA: Witajcie Bracia (i Siostry też) Zakroczymiacy! Proszę Was o ...
  • admin: Pax! 13 listopad. Do zobaczenia!...
  • marta: Hej braciszkowie, Chciałam zapytać kiedy teraz w listopa...
  • Ania: Szczęść Boze. Mam prośbę. Poniewaz pogubiłam kontakty,a bar...
  • Marta: Hej braciszkowie :-) Czy wiadomo kiedy jest katecheza w T...

Medytacja na Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny...

Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: (więcej…)

Medytacja na piątek V tyg. Wielkiego Postu

I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?» (więcej…)

Medytacja na czwartek V tyg. Wielkiego Postu

Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do Niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy – a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. (więcej…)

Medytacja na środę V tyg. Wielkiego Postu

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie? (więcej…)

Spotkanie DDA/DDD

Zapraszamy na spotkanie w dniach 7 – 10 kwietnia. Temat: Bliskość.

(więcej…)

Medytacja na poniedziałek V tyg. Wielkiego Postu

Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”.
Rzekli do Niego faryzeusze: „Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe”. (więcej…)

Medytacja na V Niedzielę Wielkiego Postu

Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: (więcej…)

Medytacja na sobotę IV tyg. Wielkiego Postu

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?» (więcej…)

Medytacja na piątek IV tyg. Wielkiego Postu

Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał. (J 7, 28)

Zostałem poproszony by napisać krótką medytację w oparciu o fragment Ewangelii. Chętnie się zgodziłem. Przecież wiele już przeczytałem książek objaśniających Pismo Święte, wysłuchałem niejednokrotnie rekolekcji różnych uczonych, mocnych w wierze itd. (więcej…)

Medytacja na czwartek IV tyg. Wielkiego Postu

Jezus powiedział do Żydów: „Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o Mnie wydaje, jest prawdziwy.
Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. (więcej…)

Medytacja na środę IV tyg. Wielkiego Postu

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo co On (Ojciec) czyni, podobnie i Syn czyni. (J 5, 19) (więcej…)

Medytacja na wtorek IV tyg. Wielkiego Postu

Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy.
W Jerozolimie zaś znajduje się Sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. (więcej…)

Medytacja na poniedziałek IV tyg. Wielkiego Postu

Rzekł do niego Jezus:
Idź, syn twój żyje.
Uwierzył człowiek słowu,
które Jezus powiedział do niego,
i poszedł z powrotem. (J 4,50 – Por. J 4,43-54) (więcej…)

Strona 20 z 44« Pierwsza...10...1819202122...3040...Ostatnia »