Recent Comments
  • DOBROSLAW KOTWICKI: SZCZES BOZE.Bede po raz pierwszy na Konferencji rocznicowej ...
  • Magda: Szczęść Boże. Mam prośbę. Mam brata Krzysztofa, który bardz...
  • DanusiaDDA: Witajcie Bracia (i Siostry też) Zakroczymiacy! Proszę Was o ...
  • admin: Pax! 13 listopad. Do zobaczenia!...
  • marta: Hej braciszkowie, Chciałam zapytać kiedy teraz w listopa...
  • Ania: Szczęść Boze. Mam prośbę. Poniewaz pogubiłam kontakty,a bar...

Rozważanie przed Paschą

Na ludzki sposób nie lubię atmosfery, która wyłania się z Ewangelii tuż przed Paschą. Zapytałem się siebie: dlaczego? Przyszła do mnie odpowiedź, że sytuacja której doświadczał Jezus na krótko przed swoją męką tak bardzo przypomina mi moje sytuacje z życia gdy wokół mnie „gęstniała atmosfera”, gdy od ludzi wokół czułem zagrożenie, niezrozumienie. (więcej…)

Medytacja na Wielką Środę

Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów  i rzekł:
«Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?»   (więcej…)

Medytacja na Wielki Wtorek

Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów Jego – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? (więcej…)

Rekolekcje z warsztatami dla kobiet

31 marca – 3 kwietnia 2016 r.
Roślinka i jej Ogrodnik – opis i program spotkania. Wolnych miejsc brak

Rekolekcje te będą czasem doświadczenia siebie, drugiej osoby i Boga we wspólnocie kobiet na modlitwie, podczas wspólnych działań warsztatowych oraz dzielenia się doświadczeniem. (więcej…)

Medytacja na Wielki Poniedziałek

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. (więcej…)

Medytacja na Niedzielę Palmową

Uroczysty wjazd do Jerozolimy
Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.
Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: (więcej…)

Medytacja na Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny...

Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: (więcej…)

Medytacja na piątek V tyg. Wielkiego Postu

I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?» (więcej…)

Medytacja na czwartek V tyg. Wielkiego Postu

Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do Niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy – a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. (więcej…)

Medytacja na środę V tyg. Wielkiego Postu

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
Odpowiedzieli Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: Wolni będziecie? (więcej…)

Spotkanie DDA/DDD

Zapraszamy na spotkanie w dniach 7 – 10 kwietnia. Temat: Bliskość.

(więcej…)

Medytacja na poniedziałek V tyg. Wielkiego Postu

Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”.
Rzekli do Niego faryzeusze: „Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe”. (więcej…)

Medytacja na V Niedzielę Wielkiego Postu

Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: (więcej…)

Strona 20 z 44« Pierwsza...10...1819202122...3040...Ostatnia »