Recent Comments
  • DOBROSLAW KOTWICKI: SZCZES BOZE.Bede po raz pierwszy na Konferencji rocznicowej ...
  • Magda: Szczęść Boże. Mam prośbę. Mam brata Krzysztofa, który bardz...
  • DanusiaDDA: Witajcie Bracia (i Siostry też) Zakroczymiacy! Proszę Was o ...
  • admin: Pax! 13 listopad. Do zobaczenia!...
  • marta: Hej braciszkowie, Chciałam zapytać kiedy teraz w listopa...
  • Ania: Szczęść Boze. Mam prośbę. Poniewaz pogubiłam kontakty,a bar...

Medytacja na poniedziałek V tyg. Wielkiego Postu

Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”.
Rzekli do Niego faryzeusze: „Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe”. (więcej…)

Medytacja na V Niedzielę Wielkiego Postu

Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: (więcej…)

Medytacja na sobotę IV tyg. Wielkiego Postu

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?» (więcej…)

Medytacja na piątek IV tyg. Wielkiego Postu

Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał. (J 7, 28)

Zostałem poproszony by napisać krótką medytację w oparciu o fragment Ewangelii. Chętnie się zgodziłem. Przecież wiele już przeczytałem książek objaśniających Pismo Święte, wysłuchałem niejednokrotnie rekolekcji różnych uczonych, mocnych w wierze itd. (więcej…)

Medytacja na czwartek IV tyg. Wielkiego Postu

Jezus powiedział do Żydów: „Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o Mnie; a wiem, że sąd, który o Mnie wydaje, jest prawdziwy.
Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. (więcej…)

Medytacja na środę IV tyg. Wielkiego Postu

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo co On (Ojciec) czyni, podobnie i Syn czyni. (J 5, 19) (więcej…)

Medytacja na wtorek IV tyg. Wielkiego Postu

Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy.
W Jerozolimie zaś znajduje się Sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. (więcej…)

Medytacja na poniedziałek IV tyg. Wielkiego Postu

Rzekł do niego Jezus:
Idź, syn twój żyje.
Uwierzył człowiek słowu,
które Jezus powiedział do niego,
i poszedł z powrotem. (J 4,50 – Por. J 4,43-54) (więcej…)

Medytacja na IV Niedzielę Wielkiego Postu

Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. (więcej…)

Medytacja na sobotę III tyg. Wielkiego Postu

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. (więcej…)

Medytacja na piątek III tyg. Wielkiego Postu

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. (więcej…)

Medytacja na czwartek III tyg. Wielkiego Postu

 Jezus wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. (więcej…)

Medytacja na środę III tyg. Wielkiego Postu

 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić… (Mt 5, 17)

Pierwsza myśl, która pojawiła się w moim sercu po przeczytaniu fragmentu na dzisiejszy dzień to poczucie niezrozumienia słów Boga. Skoro Bóg nie przyszedł znieść, ale wypełnić moje serce to skąd tyle zmian i burz w moim życiu? (więcej…)

Strona 21 z 44« Pierwsza...10...1920212223...3040...Ostatnia »