Recent Comments
  • ona: prosze o modlitwę za mnie o wytrwałość w postanowieniach, o ...
  • ona: prosze o modlitwę za mnie o wytrwałość w postanowieniach z o...
  • DOBROSLAW KOTWICKI: SZCZES BOZE.Bede po raz pierwszy na Konferencji rocznicowej ...
  • Magda: Szczęść Boże. Mam prośbę. Mam brata Krzysztofa, który bardz...
  • DanusiaDDA: Witajcie Bracia (i Siostry też) Zakroczymiacy! Proszę Was o ...
  • admin: Pax! 13 listopad. Do zobaczenia!...

Medytacja na wtorek IV tyg. Wielkiego Postu

Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy.
W Jerozolimie zaś znajduje się Sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych. (więcej…)

Medytacja na poniedziałek IV tyg. Wielkiego Postu

Rzekł do niego Jezus:
Idź, syn twój żyje.
Uwierzył człowiek słowu,
które Jezus powiedział do niego,
i poszedł z powrotem. (J 4,50 – Por. J 4,43-54) (więcej…)

Medytacja na IV Niedzielę Wielkiego Postu

Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. (więcej…)

Medytacja na sobotę III tyg. Wielkiego Postu

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. (więcej…)

Medytacja na piątek III tyg. Wielkiego Postu

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. (więcej…)

Medytacja na czwartek III tyg. Wielkiego Postu

 Jezus wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. (więcej…)

Medytacja na środę III tyg. Wielkiego Postu

 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić… (Mt 5, 17)

Pierwsza myśl, która pojawiła się w moim sercu po przeczytaniu fragmentu na dzisiejszy dzień to poczucie niezrozumienia słów Boga. Skoro Bóg nie przyszedł znieść, ale wypełnić moje serce to skąd tyle zmian i burz w moim życiu? (więcej…)

Medytacja na wtorek III tyg. Wielkiego Postu

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. (więcej…)

Medytacja na poniedziałek III tyg. Wielkiego Postu...

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. (Łk 4,24)

W synagodze mojego serca czekam na proroka. (więcej…)

Medytacja na III Niedzielę Wielkiego Postu

W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? (więcej…)

Medytacja na sobotę II tyg. Wielkiego Postu

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. (więcej…)

Medytacja na piątek II tyg. Wielkiego Postu

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. (Mt 21,33-43.45-46) (więcej…)

Medytacja na czwartek II tyg. Wielkiego Postu

Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. (Łk 16,19)

Pierwsze natchnienie jakie mi przyszło po przeczytaniu tego fragmentu Ewangelii jest takie, że mam poczucie, że mówi on o mnie. (więcej…)

Strona 22 z 45« Pierwsza...10...2021222324...3040...Ostatnia »