Recent Comments
  • ona: prosze o modlitwę za mnie o wytrwałość w postanowieniach, o ...
  • ona: prosze o modlitwę za mnie o wytrwałość w postanowieniach z o...
  • DOBROSLAW KOTWICKI: SZCZES BOZE.Bede po raz pierwszy na Konferencji rocznicowej ...
  • Magda: Szczęść Boże. Mam prośbę. Mam brata Krzysztofa, który bardz...
  • DanusiaDDA: Witajcie Bracia (i Siostry też) Zakroczymiacy! Proszę Was o ...
  • admin: Pax! 13 listopad. Do zobaczenia!...

Medytacja na IV niedzielę Adwentu

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. (więcej…)

Medytacja na sobotę III tyg. Adwentu

Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. (Łk 1,13) (więcej…)

Medytacja na piątek III tyg. Adwentu

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. (więcej…)

Medytacja na czwrtek III tyg. Adwentu

Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora… (Mt 1, 1-17)

W dzisiejszych czasach jest dość powszechna moda na robienie sobie drzew genealogicznych (więcej…)

REKOLEKCJE ADWENTOWE

Tegoroczną przewodniczką naszych adwentowych rekolekcji będzie Matka Jezusa, Maryja. W Niej możemy odnaleźć to, co jest najpełniejszą prawdą o nas samych, jako mężczyzn i kobiet. (więcej…)

Medytacja na środę III tyg. Adwentu

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? (Łk 8, 18b-23)

Poprzez różne wydarzenia w życiu moje spojrzenie na Boga, samą siebie i innych zostało zniekształcone, dlatego w Słowie poszukuję prawdy. (więcej…)

Medytacja na wtorek III tyg. Adwentu

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. (więcej…)

Rekolekcje w ciszy

Zapraszamy na rekolekcje w milczeniu do OAT.

(więcej…)

Medytacja na poniedziałek III tyg. Adwentu

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. (więcej…)

Medytacja na III niedzielę Adwentu

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. (So 3,14-15). (więcej…)

Medytacja na sobotę II tyg. Adwentu

Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić? (więcej…)

Warsztat DDA – wewnętrzne dziecko

Grupa DDA Genesis Warszawa zaprasza na warsztaty których tematem będzie „Wewnętrzne dziecko”.

(więcej…)