Recent Comments
  • ona: prosze o modlitwę za mnie o wytrwałość w postanowieniach, o ...
  • ona: prosze o modlitwę za mnie o wytrwałość w postanowieniach z o...
  • DOBROSLAW KOTWICKI: SZCZES BOZE.Bede po raz pierwszy na Konferencji rocznicowej ...
  • Magda: Szczęść Boże. Mam prośbę. Mam brata Krzysztofa, który bardz...
  • DanusiaDDA: Witajcie Bracia (i Siostry też) Zakroczymiacy! Proszę Was o ...
  • admin: Pax! 13 listopad. Do zobaczenia!...

Medytacja na V niedzielę Wielkiego Postu

Ujrzeć Jezusa

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa».  (więcej…)

Medytacja na sobotę IV tygodnia Wielkiego Postu

Jestem obecna, kiedy jestem sobą

I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. […] I rozeszli się – każdy do swego domu (J 7,43.53). (więcej…)

Medytacja na piątek IV tygodnia Wielkiego Postu

Chińskie fabryki

«I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest tylko Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał» (J 7,28-29). (więcej…)

Medytacja na czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu

Zarzuty

«Zgłębiacie Pisma, gdyż uważacie, że dzięki nim będziecie mieć życie wieczne. […] Znam was i wiem, że nie w was miłości Boga. […] Jakże wy możecie stać się wierzącymi, skoro zabiegacie o wzajemne uznanie, a nie szukacie go u jedynego Boga» (J 5,39a.42.44). (więcej…)

Medytacja na środę IV tygodnia Wielkiego Postu

Odzyskałam Ojca, odzyskałam siebie

Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: «Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam». Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. (więcej…)

Medytacja na wtorek IV tygodnia Wielkiego Postu

Wolność wyboru

Czy potrafię zrobić to, co mogę, i zostawić, oddać Bogu resztę? Dzisiejsza Ewangelia wręcz zmusza mnie do refleksji, na ile w moim życiu rządzi ego, na ile zaś ufam duszy i powierzam życie Bogu. To opowieść o życiowych wyborach. (więcej…)

Medytacja na poniedziałek IV tygodnia Wielkiego Postu...

Jezusowa recepta

Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko». Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł (J 4,49-50). (więcej…)

Medytacja na IV niedzielę Wielkiego Postu

Gra o mnie

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego (J 3,17-19). (więcej…)

Medytacja na sobotę III tygodnia Wielkiego Postu

Kraina luster

«Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!» (Łk 18,13b).

Wnętrza świątyń jednej z religii Wschodu wypełniają lustra. Człowiek wchodzi do środka i spotyka się z samym sobą. Tylko z sobą. (więcej…)

Medytacja na piątek III tygodnia Wielkiego Postu

Najważniejsze

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. (więcej…)

Medytacja na czwartek III tygodnia Wielkiego Postu

Z Tobą

[…] domagali się od Niego znaku z nieba (Łk 11,16).

Gdy byłam dzieckiem, moja mama alkoholiczka zawsze podważała to, co mam do powiedzenia, umniejszała moje sukcesy, wzmacniała porażki. Nieważne, o co chodziło. (więcej…)

Medytacja na środę III tygodnia Wielkiego Postu

Prawo Boże co do joty

Zaprawdę bowiem powiadam wam: «Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. (więcej…)

Medytacja na wtorek III tygodnia Wielkiego Postu

Amnestia

Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. (więcej…)