Recent Comments
  • ona: prosze o modlitwę za mnie o wytrwałość w postanowieniach, o ...
  • ona: prosze o modlitwę za mnie o wytrwałość w postanowieniach z o...
  • DOBROSLAW KOTWICKI: SZCZES BOZE.Bede po raz pierwszy na Konferencji rocznicowej ...
  • Magda: Szczęść Boże. Mam prośbę. Mam brata Krzysztofa, który bardz...
  • DanusiaDDA: Witajcie Bracia (i Siostry też) Zakroczymiacy! Proszę Was o ...
  • admin: Pax! 13 listopad. Do zobaczenia!...

Medytacja na środę V tygodnia Wielkiego Postu

Moja nadzieja

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». (J 8,31-32). (więcej…)

Rekolekcje Wielkopostne w OAT Zakroczym 22-25 marca 2018...

Rekolekcje kończą się Niedzielą Palmową Męki Pańskiej gdzie wtapiają się w tajemnicę męki Jezusa. W umęczeniu Jezusa zobaczymy jak wiele jesteśmy warci w Jego oczach, skoro tyle dla nas przecierpiał. Zobaczymy też powody Jego okrutnej męki, które są złożone w naszym podzielonym sercu. Wiele z nich jest subtelnie ukrytych i dla nas nierozpoznawalnych.  (więcej…)

Medytacja na wtorek V tygodnia Wielkiego Postu

Wiara

Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w grzechach waszych (J 8,24).

Początkowo słowa Jezusa odebrałam jako groźbę. Przestraszyłam się. (więcej…)

Medytacja na uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny...

Czemu mnie szukasz?

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy Jezus miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. (więcej…)

Medytacja na V niedzielę Wielkiego Postu

Ujrzeć Jezusa

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa».  (więcej…)

Medytacja na sobotę IV tygodnia Wielkiego Postu

Jestem obecna, kiedy jestem sobą

I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. […] I rozeszli się – każdy do swego domu (J 7,43.53). (więcej…)

Medytacja na piątek IV tygodnia Wielkiego Postu

Chińskie fabryki

«I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest tylko Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał» (J 7,28-29). (więcej…)

Medytacja na czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu

Zarzuty

«Zgłębiacie Pisma, gdyż uważacie, że dzięki nim będziecie mieć życie wieczne. […] Znam was i wiem, że nie w was miłości Boga. […] Jakże wy możecie stać się wierzącymi, skoro zabiegacie o wzajemne uznanie, a nie szukacie go u jedynego Boga» (J 5,39a.42.44). (więcej…)

Medytacja na środę IV tygodnia Wielkiego Postu

Odzyskałam Ojca, odzyskałam siebie

Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: «Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam». Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. (więcej…)

Medytacja na wtorek IV tygodnia Wielkiego Postu

Wolność wyboru

Czy potrafię zrobić to, co mogę, i zostawić, oddać Bogu resztę? Dzisiejsza Ewangelia wręcz zmusza mnie do refleksji, na ile w moim życiu rządzi ego, na ile zaś ufam duszy i powierzam życie Bogu. To opowieść o życiowych wyborach. (więcej…)

Medytacja na poniedziałek IV tygodnia Wielkiego Postu...

Jezusowa recepta

Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko». Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł (J 4,49-50). (więcej…)

Medytacja na IV niedzielę Wielkiego Postu

Gra o mnie

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego (J 3,17-19). (więcej…)

Medytacja na sobotę III tygodnia Wielkiego Postu

Kraina luster

«Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!» (Łk 18,13b).

Wnętrza świątyń jednej z religii Wschodu wypełniają lustra. Człowiek wchodzi do środka i spotyka się z samym sobą. Tylko z sobą. (więcej…)