Polonia i Przyjaciele

X SPOTKANIA ALKOHOLIKÓW  W  ZAKROCZYMIU „POLONIJNE I  PRZYJACIÓŁ” – ODWOŁANE!
W  DNIACH  21  –  24  PAŹDZIERNIKA 2021 R.

 

MYŚL  PRZEWODNIA  SPOTKAŃ:        „DUCHOWOŚĆ  A  RELIGIJNOŚĆ”

 

CZWARTEK:

17:00   Rejestracja  uczestników   (kwaterowanie)

18:00   Kolacja

19:30   Msza Święta   (Kaplica)

21:00   Powitanie   –  z czym przybyłem/łam na dni skupienia?

22:00   Mityng

 

PIĄTEK:

7:15   Msza Święta

8:00   Śniadanie

9:30  –  10:30   Konferencja Ojców OAT

11:00  –  12:30   Miting

13:00   Obiad

14:30  –  15:30   Droga Krzyżowa

16:00  –  17:45  Wykład terapeutyczny  – Ewa Jasik-Wardalińska   I część

                            Temat:    DUCHOWOŚĆ  TO  COŚ  WIĘCEJ  NIŻ  WIARA

18:00   Kolacja

19:30  –  20:30  Adoracja  Najświętszego  Sakramentu  ( medytacja, śpiew, dziękczynienia )

21:00  –  22:30  Miting   ( rozmowy indywidualne  z  terapeutą )

SOBOTA:

7:30   Jutrznia

8:00   Śniadanie

9:15  –  11:00    Wykład terapeutyczny  –  Ewa  Jasik-Wardalińska   II  część

                            Temat:    RELIGIJNOŚĆ  CNOTA  MORALNA  CZY  POSTAWA?

11:30  –  12:45   Praca  w  grupach   –   WARSZTATY

                            Temat:  1) Jaki obraz Pana Boga wyniosłam/łem z dzieciństwa i jak to wpłynęło na moje życie ?

                                         2) Jak dziś formuję swoje sumienie i jak dbam o swój rozwój duchowy ?

13:00   Obiad

14:00  –  15:30  Modlitwa przy grobach ojców  Kapucynów

16:30  –  17:45   Skrzynka  pytań

18:00   Kolacja

19:30  –  20:30   Uroczysta Msza Święta  ( kaplica )

21:00  –  22:30   Miting

NIEDZIELA

8:00   Śniadanie

9:00  –  10:15   Podsumowanie pracy w grupach i Dni  Skupienia

10:30  –  11:30  Msza  Święta  ( kaplica )

12:00   Obiad  i  pożegnanie

Rezerwacja: Sekretariat OAT  tel.: (22)785 22 08   

Organizatorzy:  Andrzej – 691 947 052 ,  Marek – 795 934 560, Artur – 503 113 113