„Polonia i Przyjaciele”

 
 
X Dni Skupienia Alkoholików „POLONIA I PRZYJACIELE” 
W DNIACH 22 – 25 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
MYŚL PRZEWODNIA SPOTKAŃ: „DUCHOWOŚĆ A RELIGIJNOŚĆ”

CZWARTEK:
17:00 Rejestracja uczestników (kwaterowanie)
18:00 Kolacja
19:30 Msza Święta (Kaplica)
21:00 Powitanie – z czym przybyłem/łam na dni skupienia?
22:00 Mityng AA
PIĄTEK:
7:15 Msza Święta
8:00 Śniadanie
9:30 – 10:30 Konferencja Ojców OAT
11:00 – 12:30 Miting AA
13:00 Obiad
14:30 – 15:30 Droga Krzyżowa
16:00 – 17:45 Wykład terapeutyczny – Ewa Jasik-Wardalińska I część
Temat: DUCHOWOŚĆ TO COŚ WIĘCEJ NIŻ WIARA
18:00 Kolacja
19:30 – 20:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu ( medytacja, śpiew, dziękczynienia )
21:00 – 22:30 Miting AA ( rozmowy indywidualne z terapeutą )
SOBOTA:
7:30 Jutrznia
8:00 Śniadanie
9:15 – 11:00 Wykład terapeutyczny – Ewa Jasik-Wardalińska II część
Temat: RELIGIJNOŚĆ CNOTA MORALNA CZY POSTAWA?
11:30 – 12:45 Praca w grupach – WARSZTATY
Temat: 1) Jaki obraz Pana Boga wyniosłam/łem z dzieciństwa i jak to wpłynęło na moje życie ?
2) Jak dziś formuję swoje sumienie i jak dbam o swój rozwój duchowy ?
13:00 Obiad
14:00 – 15:30 Modlitwa przy grobach ojców Kapucynów
16:30 – 17:45 Skrzynka pytań
18:00 Kolacja
19:30 – 20:30 Uroczysta Msza Święta ( kaplica )
21:00 – 22:30 Miting AA
NIEDZIELA
8:00 Śniadanie
9:00 – 10:15 Podsumowanie pracy w grupach i Dni Skupienia
10:30 – 11:30 Msza Święta ( kaplica )
12:00 Obiad i pożegnanie
W trakcje pobytu mogą nastąpić zmiany o czym poinformują organizatorzy spotkania.
Rezerwacja: Sekretariat OAT tel.: (22)785 22 08
Organizatorzy: Andrzej – 691 947 052 , Marek – 795 934 560, Artur – 503 113 113