Prenumerata „Trzeźwymi Bądźcie”

Prenumerata „Trzeźwymi Bądźcie”

Zachęcamy do prenumeraty naszego dwumiesięcznika „Trzeźwymi Bądźcie”. Jeżeli nie macie możliwości nabycia „Trzeźwymi Bądźcie” w OAT lub innych miejscach nowe numery możecie znaleźć w swoich skrzynkach pocztowych 😉

„Trzeźwymi Bądźcie” jest dwumiesięcznikiem, dlatego też ukazuje się 6 razy roku. Porusza tematykę trzeźwości, abstynencji oraz zdrowego podejścia do życia. Nie brakuje w nim również świadectw i tematów z dziedziny duchowości katolickiej.

Wydawanie „Trzeźwymi Bądźcie” jest możliwe dzięki finansowemu wsparciu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Cena jednego egzemplarza – 7,50 zł.

Zasady prenumeraty:

1. Prenumeratę można zamawiać na rok (6 numerów) lub na pół roku (3 numery).

2. W przekazie należy zaznaczyć ilość egzemplarzy oraz czas prenumeraty.

3. Koszt prenumeraty:

Prenumerata roczna wynosi 45,00 zł,

Prenumerata półroczna wynosi 22,50 zł.

Powyższa oferta dotyczy prenumeraty od 1 do 5 egzemplarzy każdego numeru.

4. Prenumerując więcej niż 5 egzemplarzy jednego numeru możecie uzyskać rabat:

Prenumerata roczna: 40,00 zł x ilość egz.

Prenumerata półroczna: 20, 00 zł x ilość egz.

5. Prenumeratę można zamawiać listownie, telefonicznie lub mailowo poprzez biuro OAT.

Dane dla przekazu:

OAT, ul. o. H. Koźminskiego 36, 05-170 Zakroczym

nr rachunku: 32 8011 0008 0030 0300 0332 0001

 

Wzór wpłaty:

druk2