REKOLEKCJE W CISZY 5-8 stycznia

REKOLEKCJE W CISZY 5-8 stycznia

Temat rekolekcji: Modlitwa wewnętrzna

Gdy przestaniesz mówić, zapanuje cisza. Kiedy wsłuchasz się w ciszę, usłyszysz wewnętrzny gwar. Tym gwarem jest twoje życie wewnętrzne. Jeśli chcesz przemienić wewnętrzny hałas w doświadczenie modlitwy zapraszamy cię do udziału w rekolekcjach. W trakcie nich najważniejszym punktem programu będzie milczenie. W milczeniu będziesz mógł lepiej poznać samego siebie. Poznając siebie, będziesz mógł głębiej zrozumieć swoje wnętrze i bardziej świadomie otworzyć się na Boga. W ciszy Bóg przemawia głośno i konkretnie.

W czasie rekolekcji jest możliwość codziennego spotkania (20 min.) z kierownikiem duchowym, aby omówić doświadczenie danego dnia.

Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT.

 

Program:

Czwartek

18.00 – kolacja

19.15 – spotkanie wstępne

20.00 – Msza św. z Nieszporami

21.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

22.00 – Kompleta i Apel Jasnogórski

Piątek

7.15 – Jutrznia i Godzina Czytań

8.00 – śniadanie

9.30 – konferencja (przygotowanie do rozmyślania)

10.15 – czas na osobistą modlitwę, rozmyślanie

12.00 – Msza święta

13.00 – obiad

15.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu

Koronka do Miłosierdzia Bożego (wspólnotowo)

Modlitwa w ciągu dnia (wspólnotowo)

Adoracja (indywidualna)

17.40 – Nieszpory

18.00 – kolacja

19.00 – spotkania indywidualne (echo dnia)

21.00 – Kompleta i Apel Jasnogórski

Sobota

7.15 – Jutrznia i Godzina Czytań

8.00 – śniadanie

9.30 – konferencja (przygotowanie do rozmyślania)

10.15 – czas na osobistą modlitwę, rozmyślanie

12.00 – Msza święta

13.00 – obiad

15.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu

Koronka do Miłosierdzia Bożego (wspólnotowo)

Modlitwa w ciągu dnia (wspólnotowo)

Adoracja (indywidualna)

17.40 – Nieszpory

18.00 – kolacja

19.00 – spotkania indywidualne (echo dnia)

21.00 – Kompleta i Apel Jasnogórski

Niedziela

7.15 – Jutrznia i Godzina Czytań

8.00 – śniadanie

10.00 – Msza święta

11.30 – obiad