Rekolekcje wakacyjne ze św. Franciszkiem 10-13 VIII 2017 r.

Rekolekcje wakacyjne ze św. Franciszkiem 10-13 VIII 2017 r.

Braterstwo ze światem

A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre (Rdz 1,31)

Zapraszamy na rekolekcje wakacyjne w duchu św. Franciszka, aby razem z nim odkrywać i doświadczać dobra stworzonego świata. Tomasz z Celano, główny biograf Biedaczyny z Asyżu, tak o nim pisał: Radował się ze wszystkich dzieła Pana i w rzeczach stworzonych dostrzegał przyczynę i powód życia. W rzeczach pięknych widział Piękno; wszystko stworzenie było dla niego dobre.

 W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (Dz 17,28)

Dla św. Franciszka Bóg był na wyciągnięcie ręki. We wszystkim dostrzegał Jego pełną miłości i dobroci obecność. My również pragniemy odkrywać Bożą obecność w naszym codziennym życiu. Podczas rekolekcji będziemy uczyć się dostrzegania Jego obecności w rzeczywistości, która nas otacza, i w nas samych. Będziemy na nowo budzić naszą świadomość, iż Bóg żyje w nas i przez nas, iż jednoczy się z nami, a Jego łaska nas uprzedza. Pragnienie zjednoczenia z Nim bije w nas i przynagla do Tego, od którego pochodzimy. W modlitwie oraz przebywaniu z braćmi i siostrami będziemy oddawać siebie Bogu, aby wypełnił w nas wszystkie wolne przestrzenie.

 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą (Mt 5,8)

Nasze serca są zdolne oglądać Boga, ale z różnych względów tego nie potrafią. Podczas rekolekcji będziemy oczyszczać nasze serca i uczyć je patrzeć na świat w nowy sposób, oczyma wiary i zmysłami ciała. Spróbujemy rozpoznać i nazwać to, co komplikuje nasze życie i nie pozwala nam odczuwać pokoju serca płynącego z komunii z Bogiem. Rozważymy, w jaki sposób kształtować w sobie prostotę wiodącą ku wewnętrznej wolności.

 Popatrzcie na lilie polne (Łk 12,27)

Jezus uczy nowego sposobu bycia, pełnego uważności i otwartości. Zaprasza nas do odkrywania skarbów mądrości w otaczającej nas przyrodzie. Podczas rekolekcji, oprócz stałych punktów programu jak Msza Święta i konferencja, będzie również czas na pobycie na łonie natury, aby nauczyć się patrzeć tak, jak patrzył Jezus.

Jezus stale zwracał uwagę na rzeczy stworzone, jak niebo, trawa, drzewo figowe, kłosy zboża, ptaki. Stworzenie było tłem Jego nauczania. Dzięki takiemu osadzeniu w rzeczywistości świadomie przechodził przez jej obszary – od samotności pustyni do zgiełku miasta. Jako Ten, który pozostawał w drodze, głosił Ewangelię przemieniającą przez kontakt z rzeczywistością, nie zaś z koncepcjami rzeczywistości lub rytuałami.

Codzienne wydarzenia zachodzące na niebie i ziemi odsyłają nas ku Stwórcy, katechizują nas. Spróbujemy dostrzec bogactwo i głębię naszej rzeczywistości, aby coraz obficiej z niej korzystać.

Program

 Czwartek

18.00 – Kolacja

19.30 – Msza Święta

20.30 – Spotkanie zapoznawcze i organizacyjne

21.00 – Medytacja na rozpoczęcie rekolekcji

Piątek

7.15 – Jutrznia i medytacja

8.00 – Śniadanie

9.15 – Zajęcia rekolekcyjne

13.00 – Obiad

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.15 – Zajęcia rekolekcyjne

18.00 – Kolacja

19.30 – Msza Święta

Sobota

7.15 – Jutrznia i medytacja

8.00 – Śniadanie

9.15 – Zajęcia rekolekcyjne

13.00 – Obiad

15.00 – Zajęcia rekolekcyjne

18.00 – Kolacja

19.30 – Msza Święta

20.45 – Wspólne dzielenie się doświadczeniem rekolekcyjnym

Niedziela

7.15 – Jutrznia i medytacja

8.00 – Śniadanie

9.00 – Wspólne dzielenie się doświadczeniem rekolekcyjnym

11.00 – Msza Święta w kaplicy OAT

12.00 – Obiad i pożegnanie

 

PS Program w niektórych punktach może ulec zmianie.