Rekolekcje wakacyjne

Rekolekcje wakacyjne

Zapraszamy do wspólnego poznawania osoby Jezusa, tego jakim był człowiekiem. Chcąc poznać Jezusa Boga, musimy najpierw poznać Jezusa człowieka…

Aby zobaczyć Boga niewidzialnego, nie mamy nic innego jak człowieczeństwo Jezusa. Poznanie człowieczeństwa Jezusa jest warunkiem poznania Jego boskości. Nowość oblicza Boga chrześcijańskiego jest objawiona przez człowieczeństwo Jezusa. Dlatego nam nie wystarczy wiedzieć, że jest Mesjaszem, ale chcemy poznać Jego ludzką stronę bycia z ludźmi. Ci którzy spotkali Jezusa widzieli mężczyznę z krwi i kości, który mówił po aramejsku z akcentem galilejskim. W tym właśnie człowieku dostrzegli oblicze Boże. Dlatego my również pragniemy jeszcze bliżej poznać człowieka z Nazaretu. Rekolekcje będą czasem pogłębiania osobistej relacji z Jezusem.

 

JEZUS – BYŁ NAPRAWDĘ CZŁOWIEKIEM

 

Odnajdź siebie w słowach Jezusa

 

Jezus objawia się w swoim sposobie mówienia. Poznaj i zrozum głębię wypowiedzi Jezusa. One są żywe, malownicze, działające na wyobraźnię, błyskotliwe, ujęte w porównaniach i przypowieściach. Moc słowa Jezusa nie oślepia, ale daje się poznać poprzez intuicję, pewien błysk, który ukazuje prawdę i ukrywa jednocześnie. Chodziło Mu o to, by przyjęcie Jego nauki mogło być naprawdę dziełem człowieka, być odpowiedzią, a nie uleganiem przemocy. Oczywistość, która oślepia, nie angażuje słuchacza, ale go pochłania. Jezus w przypowieściach natomiast tworzy przestrzeń wolności, daje możliwość przylgnięcia i nakłania inteligencję słuchacza do zrozumienia i pójścia naprzód.

 

Wsłuchaj się w milczenie Jezusa

 

Jezus milczy lub nakazuje milczenie wtedy, gdy słowa mogły zniekształcić prawdę tego, jakim w rzeczywistości był mesjaszem. Dlatego cudom Jezusa towarzyszy im milczenie. Cuda same w sobie nie są w stanie przekazać tożsamości Jezusa. Mówią, że On jest Mesjaszem, ale nie mówią, jakim jest typem Mesjasza. W cudach Jezusa nie chodzi o moc, jaka one objawiają i efekt sprawczy. Bóg nie chce przemawiać mocą cudowną ale miłością.

 

Spojrzyj Jezusowi w oczy

 

Oprócz swojego sposobu mówienia i działania Jezus wyraża się również poprzez swój sposób patrzenia. Głębia spojrzenia ukazuje wielkość Ducha. Jezus widząc świat przyrody dostrzegał w nim z jednej strony miłość Ojca, a z drugiej bezsens zamartwiania się ludzi. Dla Jezusa rzeczy najprostsze i najbardziej zwyczajne odsyłają do wspaniałości królestwa Bożego. Jego spojrzenie jest poetyckie i religijne.

 

Przyjrzyj się temu w jaki sposób odnosi się do rzeczy i osób

 

Obserwując zachowanie Jezusa, rozumie się natychmiast, iż jest On przede wszystkim człowiekiem wolnym. Żyje oderwany głęboko od jakiejkolwiek formy posiadania, ale nie z pewnego rodzaju pogardą – przeciwnie, żyje z radością darów Bożych. Jego wolność ma swój korzeń i rację w całkowitej przynależności do Ojca i do własnej misji: nie służy dwom panom. Nie należy do nikogo, jedynie do Ojca.

 

Wejdź w relację z Jezusem

 

Jezus przeżywa intensywnie związki z innymi, jednocześnie pozostając całkowicie wolny. Szuka tłumu, ubogich, dzieci ale broni swojej wolności wobec tłumów, które chciałby Go zatrzymać. Jest wolny wobec własnej rodziny i samych uczniów. Jest wolny od Samego Siebie. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swe życie na okup za wielu.

 

Informacje i zapisy: biuro OAT

 

 

 

Rekolekcje Wakacyjne

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości

Zakroczym, 13-16 sierpnia 2015 r.

 

Czwartek

 

18.00 – Kolacja

19.30 – Msza Święta

20.30 – Spotkanie zapoznawcze i organizacyjne
21.00 – Medytacja na rozpoczęcie rekolekcji

 

Piątek

7.15 – Jutrznia i medytacja

8.00 – Śniadanie

9.15 – Konferencja I

10.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

11.45 – Dzielenie się w grupach

13.00 – Obiad

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.15 – Konferencja II

16.30 – Droga Krzyżowa

18.00 – Kolacja

19.30 – Msza Święta

 

Sobota

7.15 Jutrznia i medytacja

8.00 – Śniadanie

9.15 – Konferencja III

10.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

11.45 – Dzielenie się w grupach

13.00 – Obiad

15.00 – Nabożeństwo pokutne w kościele

Po nabożeństwie spowiedź w kościele, w czasie spowiedzi Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – Kolacja

19.30 – Msza Święta

20.45 – Wspólne dzielenie się doświadczeniem rekolekcyjnym

 

Niedziela

7.15 Jutrznia i medytacja

8.00 – Śniadanie

10.00 – Msza Święta

11.30 – Obiad i pożegnanie.