Rekolekcje Wielkopostne w OAT Zakroczym 22-25 marca 2018

Rekolekcje Wielkopostne w OAT Zakroczym 22-25 marca 2018

Rekolekcje kończą się Niedzielą Palmową Męki Pańskiej gdzie wtapiają się w tajemnicę męki Jezusa. W umęczeniu Jezusa zobaczymy jak wiele jesteśmy warci w Jego oczach, skoro tyle dla nas przecierpiał. Zobaczymy też powody Jego okrutnej męki, które są złożone w naszym podzielonym sercu. Wiele z nich jest subtelnie ukrytych i dla nas nierozpoznawalnych. 

Tam też kryją się nasze w dużej części niezdiagnozowane jeszcze choroby duchowe biorące swój początek w takich wadach jak pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie, gniew, lenistwo, zachłanność, przepych lub zbytek, skąpstwo, melancholia, złość, zgorzkniałość, próżna chwała i wiele pochodnych. Niektóre z nich mylimy wręcz z naszymi zaletami. Wobec zaś tych wad, które są dla nas oczywiste, brakuje nam też najczęściej woli i siły aby je usunąć z naszego życia. Dużym utrudnieniem w naszym nawracaniu się jest fałszywe pojęcie krzyża oraz ”bezowocnego cierpiętnictwa” pokutnego, do którego niemal każdy odczuwa osobisty opór, niechęć lub nawet wstręt. Inną jeszcze, najbardziej skrytą trudnością w naszej odnowie duchowej, jest brak świadomości lub żywego przeświadczenia że właśnie tego nadal tak bardzo potrzebujemy. O tym też mówi Jezus w księdze Apokalipsy:
„Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty, i wzbogaciłem się, i niczego mi nie potrzeba,
a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi. 
Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił,
i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość,
i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział” (Ap 3, 17-18).

Chcemy aby owocem tych rekolekcji było głębsze spojrzenie na oszałamiającą Miłość Jezusa do mnie osobiście, która ujawnia się w stopniu Jego szaleństwa.
Innym, bardziej „warsztatowym” owocem ma być lepsze rozeznanie tego co się dzieje w moim wnętrzu, że jestem zdjęty niemocą, że jestem zagubiony, leniwy, sfrustrowany, smutny, zgorzkniały i nieszczęśliwy. Ta diagnoza pomoże mi poddać się uleczeniu przez moc męki Jezusa, bo „w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53,5).

Program
Czwartek
18.00 – Kolacja
19.30 – Msza Święta
20.30 – Spotkanie zapoznawcze i organizacyjne; medytacja na rozpoczęcie rekolekcji

Piątek
7.00 – Msza Święta
8.00 – Śniadanie
9.15 – Konferencja I
„Jak rozumieć strapienie duchowe Jezusa i jak je w sobie samym rozpoznać oraz odróżnić od depresji?”
10.30-11.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
11.45 – Dzielenie się w grupach
13.00 – Obiad
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.15 – Konferencja II
„Jak odkłamać odpychające, cierpiętnicze pojęcie krzyża, aby od niego nie uciekać, by stało się wyzwoleniem, lekarstwem, siłą i radością?”
17.00 – Droga Krzyżowa
18.00 – Kolacja
19.30 – Nabożeństwo

Sobota
7.30 – Jutrznia
8.00 – Śniadanie
9.15 – Konferencja III
„Rozpoznanie jaki wpływ na dzisiejsze moje strapienia czy depresję ma moja przeszłość. Jak sobie radzić i jak czerpać lekarstwo od Jezusa?”
10.30-11.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
11.45 – Dzielenie się w grupach
13.00 – Obiad
15.00 – Konferencja IV i nabożeństwo pokutne w kościele
„Cierpienia Jezusa obrazem Miłości przebaczającej oraz uzdrowieniem i uwolnieniem dla moich wad, zniewoleń i chorób duchowych”
Po nabożeństwie spowiedź w kościele, w czasie spowiedzi Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00 – Kolacja
19.30 – Msza Święta

Niedziela
7.00 – Jutrznia
7.30 – Śniadanie
8.30 – Wspólne dzielenie się doświadczeniem rekolekcyjnym
10.00 – Msza Święta w kościele
11.30 – Obiad i pożegnanie