Spotkania Alkoholików

Dni Skupienia dla Alkoholików z całej Polski: 07-10 Października

Organizuje Grupa Alkoholików „Dobro-Wolność” z Chrzanowa.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro OAT: (+48) 22-785-22-08