Spotkania osób z rodzin z problemem alkoholowym (Al-Anon)

Spotkania osób z rodzin, gdzie zaistniał problem nadużywania alkoholu.

Zapraszamy do Zakroczymia żony osób uzależnionych, oraz mężów, których żony nie radzą sobie z alkoholem. Rodzice osób uzależnionych mogą również, podczas takiego spotkania, znaleźć wskazówki jak żyć z osobą uzależnioną od alkoholu.

Jest to spotkanie, podczas którego osoby, które przeżyły podobny problem, dzielą się swoim doświadczeniem i siłą.Wsparcie, które otrzymujemy na takim spotkaniu, bardzo często jest dla nas bodźcem do pozytywnych zmian w naszym życiu.

Zaprasza Grupa „Walentynki” z Przasnysza