Kurs duszpasterski

 KURS DUSZPASTERSTWA TRZEŹWOŚCI DLA KSIĘŻY, ALUMNÓW WSD, SIÓSTR I BRACI ZAKONNYCH

Celem spotkania jest przekazanie osobom duchownym podstawowej wiedzy teologicznej, psychologicznej, medycznej i prawnej odnośnie problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, innych substancji czy zachowań oraz współuzależnieniem.

Wykłady prowadzą specjaliści z danej dziedziny współpracujący z naszym Ośrodkiem. Przewidziane są również spotkania z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (także duchownymi), które w świetle osobistych, często dramatycznych doświadczeń, powiedzą o mechanizmach choroby alkoholowej i o możliwościach jej przezwyciężania.

Kurs jest organizowany pod patronatem Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski.

.Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT także drogą elektroniczną.

Koszt 210 zł. za każdy stopień..

14-18 sierpnia – I stopień

21-25 sierpnia – II stopień

 Program kursów

 I stopień 14-18.VIII.2017

Poniedziałek

18.00 – Kolacja

19.00 – Msza Święta

20.00 – Spotkanie zapoznawczo-informacyjne. Modlitwa na zakończenie dnia

Wtorek

07.00 – Msza Święta z Jutrznią w kościele klasztornym

08.00 – Śniadanie

09.15 – Marek Grunwald – Uzależnienie i drogi zdrowienia, 12 Kroków AA

12.30 – Obiad

15.00 – Joanna Graniger: DDA/DDD – dobrze żyć i przetrwać w rodzinie z problemem alkoholowym

18.00 – Kolacja

19.30 – Nabożeństwo pokutne i adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi.

Środa

07.00 – Msza Święta z Jutrznią

08.00 – Śniadanie

09.15 – Prof. Krzysztof Wojcieszek – Alkohol w moim życiu – program profilaktyczny na bazie programu Debata/Korekta

12.30 – Obiad

14.15 – Modlitwa przy grobie o. Benignusa i zwiedzanie klasztoru

15.00 – Anna Pierzchalska – Interwencja wobec osoby uzależnionej metodą Dialogu Motywującego

18.00 – Kolacja

19.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

20.00 – Michał Koterski – spotkanie z aktorem i filmem „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”

Czwartek

07.00 – Msza Święta z Jutrznią pod przewodnictwem bp Tadeusza Bronakowskiego Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

08.00 – Śniadanie

09.15 – Mariusz Moderski – Zjawisko przemocy w rodzinie. Sytuacja psychologiczna

osoby doznającej i stosującej przemoc

12.30 – Obiad

15.00 – Ks. Tomasz Sztajerwald – Uzależnienia behawioralne – charakterystyka współczesnych form zniewoleń

18.00 – Kolacja

19.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

20.15 – Spotkanie podsumowujące

Piątek

07.00 – Msza Święta z Jutrznią

08.00 – Śniadanie, zakończenie

 

II stopień 21-25.VIII.2017

Poniedziałek

18.00 – Kolacja

19.00 – Msza Święta  pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp Tadeusza Bronakowskiego

20.00 – Spotkanie zapoznawczo-informacyjne. Modlitwa na zakończenie dnia

Wtorek

07.00 – Msza Święta z Jutrznią

08.00 – Śniadanie

09.15 – Duszpasterze z OAT – Kontakt w relacji duszpasterskiej i pomocowej z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi

11.15 – Ks. Zbigniew Kaniecki – formy Duszpasterstwa Trzeźwości

12.30 – Obiad

15.00 – Prof. Krzysztof Wojcieszek – Czynniki ryzyka i czynniki chroniące. Rozpacz jako pierwotny czynnik ryzyka problemów alkoholowych – wspólnota jako wiodący czynnik chroniący – konsekwencje dla profilaktyki

18.00 – Kolacja

20.00 – Spotkanie z Pawłem Koślikiem – człowiekiem, katolikiem, aktorem w świecie uczuć

Środa

07.00 – Msza Święta z Jutrznią

08.00 – Śniadanie

09.15 – O. Adam Michalski – Zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia w pracy z osobami z kręgu uzależnienia

12.30 – Obiad

15.00 – s. Dorota – Choroba alkoholowa w życiu kapłana i osoby konsekrowanej. Jak rozpoznać, jak pomóc?

18.00 – Kolacja

19.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi

Czwartek

07.00 – Msza Święta z Jutrznią

08.00 – Śniadanie

09.15 – Dr Piotr Szczukiewicz – Pomoc psychologiczna osobom z problemem

alkoholowym i ich rodzinom, cz. I

12.30 – Obiad

15.00 – Dr Piotr Szczukiewicz – Pomoc psychologiczna osobom z problemem

alkoholowym i ich rodzinom, cz. II

18.00 – Kolacja

19.15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

20.15 – Spotkanie podsumowujące

Piątek

07.00 – Msza Święta z Jutrznią, rozdanie dyplomów

08.00 – Śniadanie, zakończenie kursu