Kursorekolekcje

Kurso-rekolekcje to spotkania, w czasie których łączy się element wiedzy (wykłady prowadzone przez terapeutów, lekarzy, profilaktyków, projekcja filmów) z duchowością (codzienna Msza św., okazja do spowiedzi, inne nabożeństwa). Pozwala to na zauważenie sprawy nadużywania alkoholu, jako problemu społecznego; pomaga zaangażować się w apostolstwo trzeźwości, dojrzale podjąć decyzję o własnej abstynencji (znając wartość tego daru).

Terminy Kursorekolekcji w 2020:

26-29 marca

3-6 grudnia

Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT także drogą elektroniczną. Koszt: 350 zł.

Przedpłatę (połowa kosztów 170 zł) należy wpłacić na konto OAT z zaznaczeniem terminu spotkania najpóźniej 2 dni po zgłoszeniu w Biurze OAT. Brak terminowej przedpłaty skutkuje anulowaniem rezerwacji. Ośrodek nie zapewnia ręczników kąpielowych i kosmetyków. Nie ma zwrotów przedpłat.

Spotkania mają charakter szkoleniowo-warsztatowy, w czasie których łączymy element profesjonalnej wiedzy z duchowością. Uczestnictwo w kurso-rekolekcjach pozwala zapoznać się z problematyką uzależnień i współuzależnień. Daje lepszą orientację w rodzajach pomocy w problematyce związanej z uzależnieniami oraz sposobach postępowania w kontakcie z osobą uzależnioną czy współuzależnioną. W czasie sesji stawiamy na osobisty rozwój uczestników, jako najskuteczniejszą formę zmagania się z trudnościami innych. Czas spędzony w naszej wspólnocie o różnorodnym przekroju społecznym i wiekowym to doświadczenie mocy wsparcia grupowego i łaski Bożej. W naszym podejściu do człowieka nie zapominamy, że ważnym elementem jego konstytucji jest ciało, które czuje, ale nie zapominamy, że ma ono swoją duchowość – jest wypełnione duchem.

 

Pytania, na które poszukujemy odpowiedzi:

– Jak rozwijać siebie, aby skutecznie pomagać innym?

– Dlaczego miłość musi być twarda i jak ją stosować?

– Jak pracować z młodzieżą i nie unikać stawiania wymagań?

– Jak radzić sobie z problemem alkoholowym we własnym środowisku?

– W jaki sposób nie dać się manipulować alkoholikowi, ale mądrze pomagać?

– Jak wyjść z kręgu współuzależnienia i zacząć rozwijać swoje własne życie?

– Czy alkoholik w mechanizmach choroby alkoholowej jest w stanie przyjąć właściwie kerygmat wiary?

 

Kurso-rekolekcje skierowane są do:

– osób zainteresowanych problematyką uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz profilaktyki problemowej;

– wolontariuszy organizacji pozarządowych zajmujących się działaniami pomocowymi

– osób z kręgu współuzależnienia i z rodzin z problemem alkoholowym;

– wychowawców młodzieży i nauczycieli;

– Bractw Trzeźwości;

– świeckich „apostołów trzeźwości” ;

– pracowników socjalnych;

– osób identyfikujących się z grupami samopomocowymi AA, AL-Anon, DDA itp.;

– członków ruchów kościelnych;

– organizacji społecznych promujących idee trzeźwości.

 

Cele, które sobie stawiamy – chcemy pokazać/przedstawić:

– że, alkoholizm ostatecznie prowadzi do chorych (zaburzonych) relacji:

– że, problemy rodzinne sięgają w kolejne pokolenia rodziny;

– że, na skutek alkoholizmu dochodzi do degradacji społecznej i zawodowej osób pijących jak również członków ich rodzin;

– że, zaburzone zostają relacje damsko-męskich. Prowadzi to do zaburzenia rozwoju osobistego i w konsekwencji braku satysfakcji z własnego życia;

– że, należy przerwać łańcuszek chorych więzi prowadzący do „śmierci” rodziny;

– że, trzeba obudzić potrzebę pracy nad sobą na wszystkich płaszczyznach życia;

– jak dojrzale podjąć decyzję o własnej abstynencji;

– narzędzia w pracy profilaktycznej z młodzieżą;

– jak zaangażować się w apostolat trzeźwości, czyli promowanie życia bez wspomagaczy;

– jakie zło mogą wyrządzić alkohol i inne uzależnienia;

– duszpasterzom jak sięgać do tematyki uzależnienia alkoholowego i ją poszerzać.

 

Charakterystyka miejsca:

Spokój, miejsce na osobiste wyciszenie, piękny duży ogród. Przyjazna atmosfera, sprzyjająca refleksji nad własnym życiem. Kaplica do dyspozycji, stała obecność braci kapucynów z możliwością spowiedzi i rozmowy.

 

Miłość i alkoholizm:

Alkoholizm jest chorobą, którą najlepiej leczy wymagająca twarda miłość. Twarda miłość oznacza, że ja cię kocham, ale nie pozwalam żeby twój nałóg niszczył moje życie. Musisz ponosić konsekwencje swoich czynów i decyzji. Miłość wymagająca działa tak, aby to osoba, która pije ponosiła główny ciężar konsekwencji swojego nałogu.

W kontakcie z chorobą alkoholową mamy dwa wyjścia: pozwolimy chorobie się rozwijać, albo zaczniemy działać. Jeśli jesteś osobą współuzależnioną możesz zmienić sposób zachowania wobec bliskiej osoby i pośrednio wymusić na niej walkę z piciem, tzn. odbierać jej komfort picia. Zacznij stosować miłość, która wymaga.

Jeśli jesteś zmęczony, czujesz się wypalony, zniechęcony, nie masz pomysłu na pracę z uzależnionymi, czujesz, że cała twoja energia idzie na darmo, masz depresję, masz niechęć do pomagania, czujesz się manipulowany, twoja modlitwa jakby była bezskuteczna, zacznij stosować twardą miłość.

Nie walcz z uzależnieniem! Uzależnienie jest chorobą, dlatego nie należy z nią „walczyć”, tylko „leczyć”! Chcemy pomagać alkoholikom, rozwiązywać problemy alkoholowe kochając ich i stawiając im twarde wymagania!

 

Formalności:

• Zgłoszenia przyjmuje biuro oat_xl@wp.pl, (+48) 22-785-22-08

• Koszt: 300 zł.

• Kontakt: Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. Ojca Benignusa Jana Sosnowskiego Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów,

ul. O. Honorata Koźmińskiego 36, 05-170 Zakroczym,

numer konta OAT: 32 80110008 0030 0300 0332 0001

• Dofinansowanie: zwróć się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w twojej miejscowości i poproś o dofinansowanie kursu, wystawiamy rachunki.