Rekolekcje

REKOLEKCJE W CISZY
Tymi rekolekcjami rozpoczynamy Nowy Rok. W czasie, gdy wokół zabawy karnawałowe, chcemy zatrzymać się, aby wsłuchiwać się w głos Boga. Na rekolekcje składają się: wspólna Eucharystia, konferencje, adoracja Najświętszego Sakramentu, rozważanie Słowa Bożego, nauka medytowania Słowa Bożego. Czasem na rozmowy są wspólne posiłki. Poza nimi staramy się trwać w milczeniu, aby lepiej usłyszeć delikatny głos Boga, który mówi w ciszy.

Zgłoszenia przyjmuje biuro OAT także drogą elektroniczną.

Koszt: 300 zł.

Przedpłatę (połowa kosztów 150 zł) należy wpłacić na konto OAT z zaznaczeniem terminu spotkania najpóźniej 2 dni po zgłoszeniu w Biurze OAT. Brak terminowej przedpłaty skutkuje anulowaniem rezerwacji. Ośrodek nie zapewnia ręczników kąpielowych i kosmetyków.

Przedpłata podlega zwrotowi najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego „Spotkania”.

 

REKOLEKCJE w roku 2020

 

02-05 Kwietnia – Anulowane

Rekolekcje Wielkopostne

Koszt: 300 zł.

Zapisy przyjmuje Biuro OAT. Tel.: (+48) 22-785-22-08

Po zapisaniu się na listę w biurze OAT, w ciągu 7 dni należy przesłać przedpłatę na konto Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, w kwocie połowy kosztów pobytu.

Przedpłata podlega zwrotowi najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego „Spotkania”.

Brak przedpłaty powoduje skreślenie z listy uczestników „Spotkań”.

 

18-21 Czerwca

Rekolekcje dla Kobiet „Ja i moja kobiecość”

Zapraszamy wszystkie Panie! Nie koniecznie uzależnione.

Rekolekcje będą zorganizowane przy współpracy z Fundacją „Twórcza Kobieta”

Są prowadzone w oparciu o zagadnienie tożsamości kobiety, głównie jako dziecka Boga.

Warsztaty, na które również serdecznie zaprosimy Panie, podczas Rekolekcji, będą prowadzone metodami aktywnymi:

dyskusje, ćwiczenia, prace indywidualne i w grupach.

Koszt: 300 zł 

Zapisy poprzez biuro OAT

Po zapisaniu się na listę w biurze OAT, w ciągu 7 dni należy przesłać przedpłatę na konto Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, w kwocie połowy kosztów pobytu.

Przedpłata podlega zwrotowi najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego „Spotkania”.

Brak przedpłaty powoduje skreślenie z listy uczestników „Spotkań”.

 

27-30 Sierpnia

Rekolekcje wakacyjne

Koszt: 300 zł 

Zapisy poprzez biuro OAT

Po zapisaniu się na listę w biurze OAT, w ciągu 7 dni należy przesłać przedpłatę na konto Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, w kwocie połowy kosztów pobytu.

Przedpłata podlega zwrotowi najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego „Spotkania”.

Brak przedpłaty powoduje skreślenie z listy uczestników „Spotkań”.

 

 

10-13 Grudnia – ANULOWANE Z POWODU COVID

Rekolekcje Adwentowe

Koszt: 300 zł 

Zapisy poprzez biuro OAT

Po zapisaniu się na listę w biurze OAT, w ciągu 7 dni należy przesłać przedpłatę na konto Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, w kwocie połowy kosztów pobytu.

Przedpłata podlega zwrotowi najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego „Spotkania”.

Brak przedpłaty powoduje skreślenie z listy uczestników „Spotkań”.