Warsztaty „Ciało a poznanie siebie i zaakceptowanie siebie.”

Warsztaty „Ciało a poznanie siebie i zaakceptowanie siebie.”

Żyjemy w ciele, mamy ciało, komunikujemy się przez ciało. Jest to sprawa oczywista a jednak bardzo ciekawa i jak każdy dar zakryty jest pewną tajemnicą. Ciało ma swoją pamięć, ciało ma swoją godność, ciało ma swoją historię i rozwój. Ciało informuje nas o wielu sprawach.

Pragniemy zaproponować udział w warsztatach : „ Ciało a poznanie siebie i zaakceptowanie siebie”. Celem warsztatów jest pochylenie się nad tym fenomenem naszego życia w ciele. Będzie to droga poznawania siebie poprzez doświadczenia płynące z ciała, połączone z nimi emocje i myśli na temat siebie. Podejmiemy takie tematy jak: moc i słabość ciała, energia, ruch i bezruch ciała i jego części, doświadczenia zmysłowe w ciele, ciało stworzone przez Boga. Będzie to  zaproszenie do odnalezienia odpowiednika tych doświadczeń w naszym życiu i budowania własnej tożsamości.

W osiągnięciu tego celu posłużą nam zajęcia prowadzone metodą pracy z tańcem i ruchem, z rysunkiem, z metaforą ruchową, z improwizacją ruchową oraz refleksją i dzieleniem się doświadczeniami w grupie warsztatowej.

Warsztaty te kierujemy szczególnie do osób, które podejmowały refleksje nad sobą poprzez udział w różnego rodzaju innych warsztatach czy też przeszły terapię.

Warsztaty te kierujemy do osób uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików. Uzależnienie, współuzależnienie oraz wzrastanie w domu z problemem alkoholowym nie tylko mocno zaburzyły myślenie, przekonanie na temat swojej wartości, świata, innych, zaburzyły dziedzinę emocji, relacji, komunikacji. Te zaburzenia dotknęły również poczucia ciała, spowodowały często znaczne odcięcie się od informacji płynących z tej sfery życia co mogło spowodować nieświadome niszczenie siebie w sferze cielesnej. Innym rodzajem skutków może być nieakceptacja swojego ciała, niewłaściwa troska o nie, zaburzenia jedzenia, oddychania, snu, zaburzenia aktywności i odpoczynku. Warsztat ten może być pomocny właśnie dla tej grupy odbiorców. Poznanie, zrozumienie i zaakceptowanie doświadczeń płynących ze sfery ciała może pomóc we włączeniu tej sfery życia we właściwy rozwój swojej osobowości.

Uczestnicy warsztatów proszeni są o zabranie ze sobą wygodnego stroju i obuwia potrzebnego do różnego rodzaju ruchu.

Termin: 3-8 lipiec 2018 

Zgłoszenia:

Biuro OAT:
Tel.: (+48) 22-785-22-08 (pon.- pt. godz.08.00-12.00 i 13.00-16.00)
Fax.: (+48) 22-785-23-25
e-mail: oat@kapucyni-wwa.opoka.org.pl
e-mail: oat_xl@wp.pl

danutadybowska@wp.pl    Tel 604 263 879